Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART RS232 RS485
Chuyển đổi USB to TTL UART RS232 RS485
0 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART RS232 RS485
Chuyển đổi USB to TTL UART RS232 RS485, Hỗ trợ: Win7, 2000...
169,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ Không Chổi Than
Nguồn vào: 85-265VAC, Ra: 24VDC 2.5A, Công suất: 5W
85,000 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC 220V-24V 2.5A
Nguồn vào: 85-265VAC, Ra: 24VDC 2.5A, Công suất: 5W
76,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ Step/PWM
Nguồn: 15-80VDC hoặc 12VDC, Tần số: 2.5-65KHz
180,000 đ/Cái
4P-ZH1.25-M-15CM Cáp 1 Đầu Đực
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3,000 đ/Dây
Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push
8Pin+1, loại push-push
9,500 đ/Cái
P2N2222A
TRANS NPN 40V 0.6A TO-92
500 đ/Cái

Cuộn Cảm 0912 Xuyên Lỗ (48)

List product List gallery

1UH 0912

1uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Còn: 377 Cái

1UH 0912

1.2UH 0912

1.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

1.2UH 0912

1.5UH 0912

1.5uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

1.5UH 0912

1.8UH 0912

1.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

1.8UH 0912

2.2UH 0912

2.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Còn: 243 Cái

2.2UH 0912

2.7UH 0912

2.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

2.7UH 0912

3.3UH 0912

3.3uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Còn: 367 Cái

3.3UH 0912

3.9UH 0912

3.9uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

3.9UH 0912

4.7UH 0912

4.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Còn: 372 Cái

4.7UH 0912

5.6UH 0912

5.6uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

5.6UH 0912

6.8UH 0912

6.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

6.8UH 0912

8.2UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

8.2UH 0912

10UH 0912

10uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

10UH 0912

12UH 0912

12uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

12UH 0912

15UH 0912

15uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

15UH 0912

18UH 0912

18uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

18UH 0912

22UH 0912

22uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

22UH 0912

27UH 0912

27uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

27UH 0912

39UH 0912

39uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

39UH 0912

33UH 0912

33uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Còn: 191 Cái

33UH 0912

47UH 0912

47uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Còn: 453 Cái

47UH 0912

56UH 0912

56uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Hết hàng

56UH 0912

68UH 0912

68uH 3A, size D9 x H12mm inductor

2,500 đ/Cái

Còn: 345 Cái

68UH 0912

82UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

82UH 0912

100UH 0912

100uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Còn: 256 Cái

100UH 0912

120UH 0912

120uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

120UH 0912

150UH 0912

150uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

150UH 0912

180UH 0912

180uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

180UH 0912

220UH 0912

220uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Còn: 520 Cái

220UH 0912

270UH 0912

270uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

270UH 0912

330UH 0912

330uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Còn: 519 Cái

330UH 0912

390UH 0912

390uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

390UH 0912

470UH 0912

470uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Còn: 276 Cái

470UH 0912

560UH 0912

560uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

560UH 0912

680UH 0912

680uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

680UH 0912

820UH 0912

820uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Hết hàng

820UH 0912

1000UH 0912

1000uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,000 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

1000UH 0912

1200UH 0912

1200uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,500 đ/Cái

Hết hàng

1200UH 0912

1500UH 0912

1500uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,500 đ/Cái

Hết hàng

1500UH 0912

1800UH 0912

1800uH 3A, size D9 x H12mm inductor

3,500 đ/Cái

Hết hàng

1800UH 0912
Thegioiic live support