Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 0510 1W (40)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 1W 0510

1000uH 10%, IDC= 300mA, Size: 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 1W 0510

Cuộn Cảm 680UH 1W 0510

680uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x100MM, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 1W 0510

Cuộn Cảm 560UH 1W 0510

560uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 1W 0510

Cuộn Cảm 330UH 1W 0510

330uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH 1W 0510

Cuộn Cảm 220UH 1W 0510

220uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH 1W 0510

Cuộn Cảm 150UH 1W 0510

150uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 1W 0510

Cuộn Cảm 120UH 1W 0510

120uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 1W 0510

Cuộn Cảm 180UH 1W 0510

180uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 1W 0510

Cuộn Cảm 82UH 1W 0510

82uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 1W 0510

Cuộn Cảm 68UH 1W 0510

68uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68UH 1W 0510

Cuộn Cảm 56UH 1W 0510

56uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 1W 0510

Cuộn Cảm 47UH 1W 0510

47uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47UH 1W 0510

Cuộn Cảm 39UH 1W 0510

39uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 1W 0510

Cuộn Cảm 33UH 1W 0510

33uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 1W 0510

Cuộn Cảm 27UH 1W 0510

27uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 1W 0510

Cuộn Cảm 22UH 1W 0510

22uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 1W 0510

Cuộn Cảm 18UH 1W 0510

18uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 1W 0510

Cuộn Cảm 15UH 1W 0510

15uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 1W 0510

Cuộn Cảm 10UH 1W 0510

10uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 1W 0510

Cuộn Cảm 8.2UH 1W 0510

8.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 1W 0510

Cuộn Cảm 6.8UH 1W 0510

6.8uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 1W  0510

Cuộn Cảm 5.6UH 1W 0510

5.6uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 1W 0510

Cuộn Cảm 4.7UH 1W 0510

4.7uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 1W 0510

Cuộn Cảm 3.9UH 1W 0510

3.9uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9UH 1W 0510

Cuộn Cảm 3.3UH 1W 0510

3.3uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 1W 0510

Cuộn Cảm 2.7UH 1W 0510

2.7uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 1W 0510

Cuộn Cảm 2.2UH 1W 0510

2.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1.8UH 1W 0510

1.8uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1.5UH 1W 0510

1.5uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1.2UH 1W 0510

1.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1UH 1W 0510

1uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.68UH 1W 0510

0.68uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68UH 1W  0510

Cuộn Cảm 0.56UH 1W 0510

0.56uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.47UH 1W 0510

0.47uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.39UH 1W 0510

0.39uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.39UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.33UH 1W 0510

0.33uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.33UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.27UH 1W 0510

0.27uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.27UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.22UH 1W 0510

0.22uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.22UH 1W 0510

Cuộn Cảm 470UH 1W 0510

470uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W

1,100 đ/Cái

Còn: 450 Cái

Cuộn Cảm 470UH 1W 0510

Cuộn Cảm 100UH 1W 0510

100uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x11.5mm, 1W

1,100 đ/Cái

Còn: 69 Cái

Cuộn Cảm 100UH 1W 0510
Thegioiic live support