Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 0410 1/2W (40)

List product List gallery

0.22UH 0410 10%

0.22uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.22UH 0410 10%

0.27UH 0410 10%

270NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.27UH 0410 10%

0.33UH 0410 10%

330NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.33UH 0410 10%

0.39UH 0410 10%

390NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.39UH 0410 10%

0.47UH 0410 10%

470NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.47UH 0410 10%

0.56UH 0410 10%

0.56uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.56UH 0410 10%

0.68UH 0410 10%

0.68uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.68UH 0410 10%

1UH 0410 10%

1UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1998 Cái

1UH 0410 10%

1.2UH 0410 10%

1.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

1.2UH 0410 10%

1.5UH 0410 10%

1.5UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

1.5UH 0410 10%

1.8UH 0410 10%

1.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

1.8UH 0410 10%

2.2UH 0410 10%

2.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

2.2UH 0410 10%

2.7UH 0410 10%

2.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

2.7UH 0410 10%

3.3UH 0410 10%

3.3UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

3.3UH 0410 10%

3.9UH 0410 10%

3.9UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

3.9UH 0410 10%

4.7UH 0410 10%

4.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

4.7UH 0410 10%

5.6UH 0410 10%

5.6UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

5.6UH 0410 10%

6.8UH 0410 10%

6.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

6.8UH 0410 10%

8.2UH 0410 10%

8.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

8.2UH 0410 10%

10UH 0410 10%

10UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1994 Cái

10UH 0410 10%

15UH 0410 10%

15UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

15UH 0410 10%

18UH 0410 10%

18UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

18UH 0410 10%

22UH 0410 10%

22UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

22UH 0410 10%

27UH 0410 10%

27UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

27UH 0410 10%

33UH 0410 10%

33UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

33UH 0410 10%

39UH 0410 10%

39UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

39UH 0410 10%

47UH 0410 10%

47UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

47UH 0410 10%

56UH 0410 10%

56UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

56UH 0410 10%

68UH 0410 10%

68UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

68UH 0410 10%

82UH 0410 10%

82UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

82UH 0410 10%

100UH 0410 10%

100uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2097 Cái

100UH 0410 10%

120UH 0410 10%

120UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

120UH 0410 10%

150UH 0410 10%

150UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

150UH 0410 10%

180UH 0410 10%

180UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

180UH 0410 10%

220UH 0410 10%

220UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 220 Cái

220UH 0410 10%

330UH 0410 10%

330uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

330UH 0410 10%

470UH 0410 10%

470uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

470UH 0410 10%

560UH 0410 10%

560uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

560UH 0410 10%

680UH 0410 10%

680uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2500 Cái

680UH 0410 10%

1MH 0410 10%

1000UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

1MH 0410 10%
Thegioiic live support