Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 0410 1/2W (40)

List product List gallery

Cuộn Cảm 0.22UH 1/2W 0410

0.22uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.22UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.27UH 1/2W 0410

0.27uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.27UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.33UH 1/2W 0410

330NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.33UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.39UH 1/2W 0410

390NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.39UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.47UH 1/2W 0410

470NH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.56UH 1/2W 0410

0.56uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 0.68UH 1/2W 0410

0.68uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1UH 1/2W 0410

1UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 2055 Cái

Cuộn Cảm 1UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1.2UH 1/2W 0410

1.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1.5UH 1/2W 0410

1.5UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1.8UH 1/2W 0410

1.8UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 2.2UH 1/2W 0410

2.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1898 Cái

Cuộn Cảm 2.2UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 2.7UH 1/2W 0410

2.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

Cuộn Cảm 2.7UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 3.3UH 1/2W 0410

3.3UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 3.9UH 1/2W 0410

3.9UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 4.7UH 1/2W 0410

4.7UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1990 Cái

Cuộn Cảm 4.7UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 5.6UH 1/2W 0410

5.6UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 6.8UH 1/2W 0410

6.8UH 10%, DC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 8.2UH 1/2W 0410

8.2UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 10UH 1/2W 0410

10UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1970 Cái

Cuộn Cảm 10UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 15UH 1/2W 0410

15UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 18UH 1/2W 0410

18UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 22UH 1/2W 0410

22UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1990 Cái

Cuộn Cảm 22UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 27UH 1/2W 0410

27UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 200 Cái

Cuộn Cảm 27UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 33UH 1/2W 0410

33UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 39UH 1/2W 0410

39UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 47UH 1/2W 0410

47UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1970 Cái

Cuộn Cảm 47UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 56UH 1/2W 0410

56UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 68UH 1/2W 0410

68UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

Cuộn Cảm 68UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 82UH 1/2W 0410

82UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 100UH 1/2W 0410

100uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 2038 Cái

Cuộn Cảm 100UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 120UH 1/2W 0410

120UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1480 Cái

Cuộn Cảm 120UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 150UH 1/2W 0410

150UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 180UH 1/2W 0410

180UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 220UH 1/2W 0410

220UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 210 Cái

Cuộn Cảm 220UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 330UH 1/2W 0410

330uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

Cuộn Cảm 330UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 470UH 1/2W 0410

470uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 3080 Cái

Cuộn Cảm 470UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 560UH 1/2W 0410

560uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 680UH 1/2W 0410

680uH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 2446 Cái

Cuộn Cảm 680UH 1/2W 0410

Cuộn Cảm 1000UH 1/2W 0410

1000UH 10%, IDC= 280mA, Size 4.0x10mm, 1/2W

800 đ/Cái

Còn: 1786 Cái

Cuộn Cảm 1000UH 1/2W 0410
Thegioiic live support