Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Bàn Phím 1x4 Nút Nhấn
Bàn phím 4 nút nhấn, size: 37x15mm
0 đ/Cái
Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266
Điện áp: 6-9VDC, ATmega328, 32Mb memory
252,000 đ/Cái
2WD A30 Khung Xe Nhôm 2 Động Cơ
Khung xe bao gồm 2 động cơ, bánh xe và các phụ kiện đi kèm
215,000 đ/Bộ
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=5mm
14,700 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ

Cuộn Cảm 0307 1/4W (40)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1mH 1/4W 0307

1mH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1mH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 680uH 1/4W 0307

680uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 560uH 1/4W 0307

560uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 470uH 1/4W 0307

470uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 330uH 1/4W 0307

330uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 220uH 1/4W 0307

220uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 180uH 1/4W 0307

180uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 150uH 1/8W 0307

150uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH 1/8W 0307

Cuộn Cảm 120uH 1/4W 0307

120uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 100uH 1/4W 0307

100uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

750 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 100uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 82uH 1/4W 0307

82uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 68uH 1/4W 0307

68uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 56uH 1/4W 0307

56uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 47uH 1/4W 0307

47uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 39uH 1/4W 0307

39uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 33uH 1/4W 0307

33uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 27uH 1/4W 0307

27uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 22uH 1/4W 0307

22uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 18uH 1/4W 0307

18uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 15uH 1/4W 0307

15uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 10uH 1/4W 0307

10uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 8.2uH 1/4W 0307

8.2uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 6.8uH 1/4W 0307

6.8uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 5.6uH 1/4W 0307

5.6uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 4.7uH 1/4W 0307

4.7uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 3.9uH 1/4W 0307

3.9uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 3.3uH 1/4W 0307

3.3uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 2.7UH 1/4W 0307

2.7uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 2.2uH 1/4W 0307

2.2uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 1.8uH 1/4W 0307

1.8uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 1.5uH 1/4W 0307

1.5uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 1.2uH 1/4W 0307

1.2uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 1uH 1/4W 0307

1uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 0.68uH 1/4W 0307

0.68uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 0.56uH 1/4W 0307

0.56uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 0.47uH 1/4W 0307

0.47uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 0.39uH 1/4W 0307

0.38uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.39uH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 0.33UH 1/4W 0307

0.33uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 03x07mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.33UH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 0.27UH 1/4W 0307

0.27uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 03x07mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.27UH 1/4W 0307

Cuộn Cảm 0.22UH 1/4W 0307

0.22uH 10% 1/4W, IDC= 300mA, Size 03x07mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.22UH 1/4W 0307
Thegioiic live support