Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 0204 1/8W (40)

List product List gallery

1MH 0204 10%

1mH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

1MH 0204 10%

680UH 0204 10%

680uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

680UH 0204 10%

560UH 0204 10%

560uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

560UH 0204 10%

470UH 0204 10%

470uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

470UH 0204 10%

330UH 0204 10%

330uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

330UH 0204 10%

220UH 0204 10%

220uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

220UH 0204 10%

180UH 0204 10%

180uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

180UH 0204 10%

150UH 0204 10%

150uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

150UH 0204 10%

120UH 0204 10%

120uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

120UH 0204 10%

100UH 0204 10%

100uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

100UH 0204 10%

82UH 0204 10%

82uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

82UH 0204 10%

68UH 0204 10%

68uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

68UH 0204 10%

56UH 0204 10%

56uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

56UH 0204 10%

47UH 0204 10%

47uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

47UH 0204 10%

39UH 0204 10%

39uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

39UH 0204 10%

33UH 0204 10%

33uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

33UH 0204 10%

27UH 0204 10%

27uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

27UH 0204 10%

22UH 0204 10%

22uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

22UH 0204 10%

18UH 0204 10%

18uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

18UH 0204 10%

15UH 0204 10%

15uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

15UH 0204 10%

10UH 0204 10%

10uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

10UH 0204 10%

8.2UH 0204 10%

8.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

8.2UH 0204 10%

6.8UH 0204 10%

6.8uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

6.8UH 0204 10%

5.6UH 0204 10%

5.6uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

5.6UH 0204 10%

4.7UH 0204 10%

4.7uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

4.7UH 0204 10%

3.9UH 0204 10%

3.9uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

3.9UH 0204 10%

3.3UH 0204 10%

3.3uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

3.3UH 0204 10%

2.7UH 0204 10%

2.7uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

2.7UH 0204 10%

2.2UH 0204 10%

2.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

2.2UH 0204 10%

1.8UH 0204 10%

1.8uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

1.8UH 0204 10%

1.5UH 0204 10%

1.5uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

1.5UH 0204 10%

1.2UH 0204 10%

1.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

1.2UH 0204 10%

1UH 0204 10%

1uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

1UH 0204 10%

0.68UH 0204 10%

0.68uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.68UH 0204 10%

0.56UH 0204 10%

0.56uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.56UH 0204 10%

0.47UH 0204 10%

0.47uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.47UH 0204 10%

0.39UH 0204 10%

0.39uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.39UH 0204 10%

0.33UH 0204 10%

0.33uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.33UH 0204 10%

0.27UH 0204 10%

0.27uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.27UH 0204 10%

0.22UH 0204 10%

0.22uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.22UH 0204 10%
Thegioiic live support