Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 0204 1/8W (40)

List product List gallery

1MH 0204 10%

1mH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

1MH 0204 10%

680UH 0204 10%

680uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

680UH 0204 10%

560UH 0204 10%

560uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

560UH 0204 10%

470UH 0204 10%

470uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

470UH 0204 10%

330UH 0204 10%

330uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

330UH 0204 10%

220UH 0204 10%

220uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

220UH 0204 10%

180UH 0204 10%

180uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

180UH 0204 10%

150UH 0204 10%

150uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

150UH 0204 10%

120UH 0204 10%

120uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

120UH 0204 10%

100UH 0204 10%

100uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

100UH 0204 10%

82UH 0204 10%

82uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

82UH 0204 10%

68UH 0204 10%

68uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

68UH 0204 10%

56UH 0204 10%

56uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

56UH 0204 10%

47UH 0204 10%

47uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

47UH 0204 10%

39UH 0204 10%

39uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

39UH 0204 10%

33UH 0204 10%

33uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

33UH 0204 10%

27UH 0204 10%

27uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

27UH 0204 10%

22UH 0204 10%

22uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

22UH 0204 10%

18UH 0204 10%

18uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

18UH 0204 10%

15UH 0204 10%

15uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

15UH 0204 10%

10UH 0204 10%

10uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

10UH 0204 10%

8.2UH 0204 10%

8.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

8.2UH 0204 10%

6.8UH 0204 10%

6.8uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

6.8UH 0204 10%

5.6UH 0204 10%

5.6uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

5.6UH 0204 10%

4.7UH 0204 10%

4.7uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

4.7UH 0204 10%

3.9UH 0204 10%

3.9uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

3.9UH 0204 10%

3.3UH 0204 10%

3.3uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

3.3UH 0204 10%

2.7UH 0204 10%

2.7uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

2.7UH 0204 10%

2.2UH 0204 10%

2.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

2.2UH 0204 10%

1.8UH 0204 10%

1.8uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

1.8UH 0204 10%

1.5UH 0204 10%

1.5uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

1.5UH 0204 10%

1.2UH 0204 10%

1.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

1.2UH 0204 10%

1UH 0204 10%

1uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

1UH 0204 10%

0.68UH 0204 10%

0.68uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

0.68UH 0204 10%

0.56UH 0204 10%

0.56uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

0.56UH 0204 10%

0.47UH 0204 10%

0.47uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

0.47UH 0204 10%

0.39UH 0204 10%

0.39uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

0.39UH 0204 10%

0.33UH 0204 10%

0.33uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

0.33UH 0204 10%

0.27UH 0204 10%

0.27uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

0.27UH 0204 10%

0.22UH 0204 10%

0.22uH 10%, IDC= 300mA, Size 02x04mm Inductor, 1/8W

700 đ/Cái

Hết hàng

0.22UH 0204 10%
Thegioiic live support