Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Công Tắc Trượt Slide (12)

List product List gallery

SS-12D00 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 8.5x3.5x10mm, cần: 3mm

900 đ/Cái

Hết hàng

SS-12D00 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

SS12D10 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 12.7x6.6x6.4mm, cần gạt 5mm

2,500 đ/Cái

Còn: 460 Cái

SS12D10 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

MSK-38 Công Tắc Trượt 3Pin ON-ON Chỉnh Ngang

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 9.2x3.5x3.5mm, cần gạt 5mm

2,500 đ/Cái

Còn: 405 Cái

MSK-38 Công Tắc Trượt 3Pin ON-ON Chỉnh Ngang

SS-12D11 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

125VDC 2A, size (LxWxH): 13x6.6x6.4mm, cần gạt 5mm

3,400 đ/Cái

Hết hàng

SS-12D11 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

SS-23D32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-NONE-OFF

250VDC 0.5A, size (LxWxH): 23.3x7.4x7.2mm, cần gạt 5mm

1,200 đ/Cái

Còn: 663 Cái

SS-23D32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-NONE-OFF

SS-22F32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-OFF

250VDC 0.5A, size (LxWxH): 23.3x7.4x7.2mm, cần gạt 5mm

1,200 đ/Cái

Còn: 599 Cái

SS-22F32 Công Tắc Trượt 6Pin ON-OFF

SK-23D07 Công Tắc Trượt 8Pin ON-ON-ON Chỉnh Ngang

250VDC 0.5A, size (LxWxH): 12.6x6.8x7.4mm, cần 5mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

SK-23D07 Công Tắc Trượt 8Pin ON-ON-ON Chỉnh Ngang

SS-12F44G5 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 21.1x5.5x6mm, cần: 5mm

900 đ/Cái

Còn: 904 Cái

SS-12F44G5 Công Tắc Trượt 3Pin ON-OFF

MSK-12C02 Công Tắc Trượt 7Pin ON-OFF SMD Chỉnh Ngang

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 6.8x2.7x1.5mm, cần: 5mm

1,900 đ/Cái

Còn: 624 Cái

MSK-12C02 Công Tắc Trượt 7Pin ON-OFF SMD Chỉnh Ngang

MSS-22D18 Công Tắc Trượt 6Pin ON-ON

250VDC 0.5A, size (LxWxH): 9.1x3.5x3.5mm, cần 5mm

1,400 đ/Cái

Còn: 7915 Cái

MSS-22D18 Công Tắc Trượt 6Pin ON-ON

SS-12F23 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

125VDC 2A, size (LxWxH): 13x5.5x5.5mm, cần gạt 5mm

1,400 đ/Cái

Còn: 1167 Cái

SS-12F23 Công Tắc Trượt 5Pin ON-OFF Chỉnh Ngang

SS-12D07VG4 Công Tắc Trượt 5Pin ON-ON

50VDC 0.5A, size (LxWxH): 8.7x4.5x5.5mm, cần: 4mm

800 đ/Cái

Còn: 5323 Cái

SS-12D07VG4 Công Tắc Trượt 5Pin ON-ON
Thegioiic live support