Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Công Tắc Gạt Toggle (9)

List product List gallery

E-TEN1122 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

ON-OFF-ON, 15A 250VAC

14,000 đ/Cái

Hết hàng

E-TEN1122 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

E-TEN1221 Công Tắc ON-OFF 4Pin

ON-OFF, 15A 250VAC

10,000 đ/Cái

Còn: 177 Cái

E-TEN1221 Công Tắc ON-OFF 4Pin

E-TEN-1322 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin

ON-OFF-ON, 15A 250VAC

15,900 đ/Cái

Hết hàng

E-TEN-1322 Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin

E-TEN-1021 Công Tắc ON-OFF 2Pin

ON-OFF, 15A 250VAC

10,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

E-TEN-1021 Công Tắc ON-OFF 2Pin

MTS-112 Công Tắc ON-(ON) 3Pin

(ON)-ON, 6A-125VAC, 3A-250VAC

7,500 đ/Cái

Hết hàng

MTS-112 Công Tắc ON-(ON) 3Pin

MTS-123 Công Tắc (ON)-OFF-(ON) 3Pin

(ON)-OFF-(ON), 3A 250V 6A 125V

7,500 đ/Cái

Hết hàng

MTS-123 Công Tắc (ON)-OFF-(ON) 3Pin

MTS-103 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

ON-OFF-ON, 3A 250V 6A 125V

7,500 đ/Cái

Hết hàng

MTS-103 Công Tắc ON-OFF-ON 3Pin

MTS-102 Công Tắc ON-ON 3Pin

ON-ON, 6A-125VAC, 3A-250VAC

3,900 đ/Cái

Còn: 141 Cái

MTS-102 Công Tắc ON-ON 3Pin

MTS-102-C3 Công Tắc ON-ON 3Pin Cong

ON-ON, 2A 250VDC

6,000 đ/Cái

Còn: 477 Cái

MTS-102-C3 Công Tắc ON-ON 3Pin Cong
Thegioiic live support