Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Cổng HDMI (6)

List product List gallery

Cổng HDMI Cái 19Pin DIP 90 Độ

500VAC/phút, 19 chân

7,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái 19Pin DIP 90 Độ

Cổng Micro HDMI Cái TypeD 19PIn

TypeD 19PIn

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng Micro HDMI Cái TypeD 19PIn

Cổng HDMI Đực 19P Hàn Dây

Male connector, Ni Plating

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Đực 19P Hàn Dây

Cổng HDMI Cái TypeC 19Pin SMD

30V 1A, 19 chân

2,800 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái TypeC 19Pin SMD

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD 180 Độ

30V 1A, 19 chân

8,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD 180 Độ

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD

30V 1A, 19 chân

2,800 đ/Cái

Còn: 326 Cái

Cổng HDMI Cái TypeA 19Pin SMD
Thegioiic live support