Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Cổng DB, D-Sub (46)

List product List gallery

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB 2 Hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

P/N: M-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB15-TOP-PCB, 15Pin

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Còn: 215 Cái

Cổng DB37 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB37-W, 37Pin D-Sub

22,000 đ/Cái

Còn: 283 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Còn: 24 Cái

Cổng DB50 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB50-W, 50Pin D-Sub

42,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

Cổng DB50 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB26-W, 26Pin D-Sub

9,000 đ/Cái

Còn: 172 Cái

Cổng DB26 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB26-W, 26Pin D-Sub

9,000 đ/Cái

Còn: 62 Cái

Cổng DB26 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

P/N: M-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Còn: 279 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Thẳng Hàn PCB

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB25-TOP-PCB, 25Pin

9,000 đ/Cái

Còn: 253 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-M-3R

3,900 đ/Cái

Còn: 6000 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB44-TOP-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: M-DB44-PCB, 44Pin

37,000 đ/Cái

Còn: 24 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

P/N: DB15-FM-3R

3,900 đ/Cái

Còn: 2689 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái 3 Hàng Chân Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

15Pin có domino nối dây bên trong

49,000 đ/Cái

Còn: 43 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Còn: 62 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

9Pin có domino nối dây bên trong

39,000 đ/Cái

Còn: 85 Cái

Cổng DB9 Đầu Đực Nối Dây Domino Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: FM-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhôm

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

P/N: M-DB15-W-Alu, 15Pin D-Sub

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhôm

Vỏ DB9 Nhôm

Vỏ nhôm dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub

15,000 đ/Cái

Còn: 254 Cái

Vỏ DB9 Nhôm

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Dùng để chuyển đổi chân DB15, 15Pin

25,000 đ/Cái

Còn: 90 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB15 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

16,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Đực-Đực

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Dùng để nối hoặc chuyển đổi DB9, 9Pin

14,900 đ/Cái

Còn: 47 Cái

Đầu Chuyển Đổi DB9 Cái-Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB15-W, 15Pin D-Sub

6,000 đ/Cái

Còn: 2356 Cái

Cổng DB15 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB15-W, 15Pin D-Sub

6,000 đ/Cái

Còn: 1310 Cái

Cổng DB15 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB25-W, 25Pin D-Sub

5,900 đ/Cái

Còn: 178 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB25-W, 25Pin D-Sub

5,900 đ/Cái

Còn: 140 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB44 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: M-DB44-W, 44Pin D-Sub

37,000 đ/Cái

Còn: 806 Cái

Cổng DB44 Đầu Đực Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB44 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

P/N: FM-DB44-W, 44Pin D-Sub

37,000 đ/Cái

Còn: 1008 Cái

Cổng DB44 Đầu Cái Nối Dây Vỏ Nhựa

Cổng DB25 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB25-PCB, 25Pin đầu cái hàn PCB

4,900 đ/Cái

Còn: 158 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

P/N: FM-DB9-TOP-PCB, 9Pin

4,000 đ/Cái

Còn: 110 Cái

Cổng DB9 Đầu Cái Thẳng Hàn PCB

Cổng DB37 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

P/N: FM-DB37-PCB, 37Pin đầu cái hàn PCB

8,400 đ/Cái

Còn: 67 Cái

Cổng DB37 Đầu Cái Nằm Ngang Hàn PCB

Vỏ DB25 DB44 Nhựa

Dùng cho cổng DB25 và DB44

1,900 đ/Cái

Còn: 1420 Cái

Vỏ DB25 DB44 Nhựa

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

P/N: M-DB25-W, 25Pin D-Sub

3,200 đ/Cái

Còn: 1313 Cái

Cổng DB25 Đầu Đực Nối Dây Không Vỏ

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

P/N: FM-DB25-W, 25Pin D-Sub

3,200 đ/Cái

Còn: 2329 Cái

Cổng DB25 Đầu Cái Nối Dây Không Vỏ

Vỏ DB9 Nhựa

Vỏ nhựa dùng cho cổng RS232 DB9 D-Sub

1,900 đ/Cái

Còn: 761 Cái

Vỏ DB9 Nhựa
Thegioiic live support