Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Chuyển Đổi DC-DC Hàn PCB (9)

List product List gallery

B0505S-2W Chuyển Đổi DC-DC 2W 5V

Vào: 4.5-5.5VDC, ra: 5VDC, công suất 2W, nguồn cách ly

63,000 đ/Cái

Hết hàng

B0505S-2W Chuyển Đổi DC-DC 2W 5V

B0505S-1W Chuyển Đổi DC-DC 1W 5V

Vào 4.5~5.5VDC, Ra: 5VDC, 4 chân, Công suất: 1W

27,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

B0505S-1W Chuyển Đổi DC-DC 1W 5V

B2415S-1W

Nguồn: 24VDC, Áp ra: 15VDC

45,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

B2415S-1W

B2412S-1W

Nguồn: 24VDC, Áp ra: 12VDC, 1W

35,000 đ/Cái

Hết hàng

B2412S-1W

B1224S-1W

Nguồn: 12VDC, Áp ra: 24VDC, 1W

55,000 đ/Cái

Hết hàng

B1224S-1W

B2405S-1W

Nguồn: 24VDC, Áp ra: 5VDC, 1W

55,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

B2405S-1W

B0524S-1W

Nguồn: 5VDC, Áp ra: 24VDC, 1W

55,000 đ/Cái

Hết hàng

B0524S-1W

B1205S-1W

Nguồn: 12VDC, Áp ra: 5VDC, 1W

35,000 đ/Cái

Hết hàng

B1205S-1W

B0512S-1W

Nguồn: 5VDC, Áp ra: 12VDC, 1W

43,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

B0512S-1W
Thegioiic live support