Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Chuyển Đổi AC-DC Hàn PCB (7)

List product List gallery

HLK-PM12 Nguồn Hi-Link 12V 3W

Vào: 100~240VAC, Ra: 12VDC 3W

78,000 đ/Cái

Hết hàng

HLK-PM12 Nguồn Hi-Link 12V 3W

HLK-PM03 Nguồn Hi-Link 3.3VDC 3W

Vào: 220VAC, Ra: 3.3VDC 3W

65,000 đ/Cái

Hết hàng

HLK-PM03 Nguồn Hi-Link 3.3VDC 3W

HLK-PM01 Nguồn Hi-Link

Vào: 100~265VAC, Ra: 5VDC 0.6A, Công suất: 3W

63,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

HLK-PM01 Nguồn Hi-Link

LRB5-220S12

Vào: 85~265VAC, Ra: 12VDC 410mA

99,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

LRB5-220S12

LRB10-220S24A

Vào: 85~265VAC, Ra: 24VDC 420mA

105,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

LRB10-220S24A

LRB10-220S12A

Vào: 85~265VAC, Ra: 12VDC 830mA

105,000 đ/Cái

Hết hàng

LRB10-220S12A

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W

10W, Vào: 85~265VAC, Ra: 5VDC 2A

110,000 đ/Cái

Hết hàng

LRB10-220S05A Nguồn AC-DC 5V2A 10W
Thegioiic live support