Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

CD75 SMD Inductors (27)

List_product List_gallery

CD75-1R0

1uH, 8.5A Cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-1R0

CD75-471

470uH, 0.3A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-471

CD75-391

390uH, 0.4A, Cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-391

CD75-331

330uH, 0.4A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-331

CD75-271

270uH, 0.5A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-271

CD75-221

220uH, 0.5A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

CD75-221

CD75-181

180uH, 0.5A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-181

CD75-151

150uH, 0.6A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-151

CD75-121

120uH, 0.7A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-121

CD75-101

100uH, 0.7A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

CD75-101

CD75-820

82uH, 0.8A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-820

CD75-680

68uH, 0.9A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 998 Cái

CD75-680

CD75-560

56uH, 0.9A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-560

CD75-470

47uH, 1.1A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

CD75-470

CD75-390

39uH, 1.2A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-390

CD75-330

33uH, 1.2A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-330

CD75-270

27uH, 1.3A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-270

CD75-220

22uH, 1.5A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

CD75-220

CD75-180

18uH, 1.6A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-180

CD75-150

15uH, 1.8A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-150

CD75-120

12uH, 2A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-120

CD75-100

10uH, 2.3A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 980 Cái

CD75-100

CD75-6R8

6.8uH, 4A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-6R8

CD75-4R7

4.7uH, 5A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-4R7

CD75-3R3

3.3uH, 6A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-3R3

CD75-2R2

2.2uH, 7A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-2R2

CD75-1R5

1.5uH, 8A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD75-1R5
Thegioiic-live-support