Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

CD54 Inductors (8)

List_product List_gallery

CD54-470

47uH, 0.72A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-470

CD54-330

33uH, 1.11A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-330

CD54-220

22uH, 1.11A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-220

CD54-100

10uH, 2.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-100

CD54-6R8

6.8uH, 2.3A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-6R8

CD54-4R7

4.7uH, 3.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-4R7

CD54-3R3

3.3uH, 3.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-3R3

CD54-2R2

2.2uH, 3.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD54-2R2
Thegioiic-live-support