Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

CD53 SMD Inductors (9)

List_product List_gallery

CD53-4.7uH

4.7uH, 2.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1984 Cái

CD53-4.7uH

CD53-6.8uH

6.8uH, 2.2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1877 Cái

CD53-6.8uH

CD53-10uH

10uH, 1.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1846 Cái

CD53-10uH

CD53-100uH

100uH, 0.6A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1859 Cái

CD53-100uH

CD53-2.2uH

2.2uH, 3.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 444 Cái

CD53-2.2uH

CD53-3.3uH

3.3uH, 2.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 952 Cái

CD53-3.3uH

CD53-22uH

22uH, 1.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1966 Cái

CD53-22uH

CD53-33uH

33uH, 1.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 310 Cái

CD53-33uH

CD53-47uH

47uH, 1.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 49 Cái

CD53-47uH
Thegioiic-live-support