Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

CD53 SMD Inductors (37)

List_product List_gallery

CD53-102

1000uH, 0.13A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-102

CD53-821

820uH, 0.15A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-821

CD53-681

680uH, 0.18A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-681

CD53-561

560uH, 0.19A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-561

CD53-471

470uH, 0.2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

CD53-471

CD53-391

390uH, 0.26A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-391

CD53-331

330uH, 0.28A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

CD53-331

CD53-271

270uH, 0.35A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-271

CD53-221

220uH, 0.38A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

CD53-221

CD53-181

180uH, 0.41A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-181

CD53-151

150uH, 0.43A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-151

CD53-121

120uH, 0.58A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-121

CD53-820

82uH, 0.65A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-820

CD53-680

68uH, 0.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-680

CD53-560

56uH, 0.85A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-560

CD53-390

39uH, 1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-390

CD53-270

27uH, 1.4A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-270

CD53-180

18uH, 1.6A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-180

CD53-150

15uH, 1.7A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-150

CD53-120

12uH, 1.7A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-120

CD53-8R2

8.2uH, 2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-8R2

CD53-5R6

5.6uH, 2.4A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-5R6

CD53-3R9

3.9uH, 2.6A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-3R9

CD53-2R7

2.7uH, 3.2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-2R7

CD53-1R8

1.8uH, 3.7A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-1R8

CD53-1R5

1.5uH, 4.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-1R5

CD53-1R2

1.2uH, 4.2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-1R2

CD53-1R0

1.0uH, 4.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD53-1R0

CD53-4R7

4.7uH, 2.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1939 Cái

CD53-4R7

CD53-6R8

6.8uH, 2.2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1792 Cái

CD53-6R8

CD53-100

10uH, 1.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1846 Cái

CD53-100

CD53-101

100uH, 0.6A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1858 Cái

CD53-101

CD53-2R2

2.2uH, 3.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 419 Cái

CD53-2R2

CD53-3R3

3.3uH, 2.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 952 Cái

CD53-3R3

CD53-220

22uH, 1.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1966 Cái

CD53-220

CD53-330

33uH, 1.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 210 Cái

CD53-330

CD53-470

47uH, 1.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 49 Cái

CD53-470
Thegioiic-live-support