Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

CD32 SMD Inductors (29)

List_product List_gallery

CD32-471

470uH, 0.10A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-471

CD32-391

390uH, 0.11A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-391

CD32-331

330uH, 0.13A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-331

CD32-271

270uH, 0.13A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-271

CD32-221

220uH, 0.15A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 3000 Cái

CD32-221

CD32-181

180uH, 0.16A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-181

CD32-151

150uH, 0.17A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-151

CD32-121

120uH, 0.18A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-121

CD32-101

100uH, 0.22A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 3000 Cái

CD32-101

CD32-820

82uH, 0.23A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-820

CD32-680

68uH, 0.27A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 3000 Cái

CD32-680

CD32-560

56uH, 0.29A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-560

CD32-470

47uH, 0.33A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 3000 Cái

CD32-470

CD32-390

39uH, 0.35A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-390

CD32-330

33uH, 0.38A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-330

CD32-270

27uH, 0.4A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-270

CD32-220

22uH, 0.5A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-220

CD32-180

18uH, 0.52A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-180

CD32-150

15uH, 0.63A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-150

CD32-120

12uH, 0.68A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-120

CD32-100

10uH, 0.76A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 2991 Cái

CD32-100

CD32-8R2

8.2uH, 0.78A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-8R2

CD32-6R8

6.8uH, 0.88A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-6R8

CD32-5R6

5.6uH, 1A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-5R6

CD32-4R7

4.7uH, 1.04A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 3000 Cái

CD32-4R7

CD32-3R9

3.9uH, 1.15A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-3R9

CD32-3R3

3.3uH, 1.45A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 3000 Cái

CD32-3R3

CD32-2R2

2.2uH, 1.7A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CD32-2R2

CD32-1R0

1uH, 2.1A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 2990 Cái

CD32-1R0
Thegioiic-live-support