Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
BB22-225-630V
CAP FILM 2.2uF 630VDC Metallized Film Capacitor
0 đ/Cái
C105-2000V
CAP FILM 1uF 2000VDC Metallized Film
17,000 đ/Cái
C224-2000V
CAP FILM 0.22uF 2000VDC Metallized Film
8,500 đ/Cái
C334-2000V
CAP FILM 0.33uF 2000VDC Metallized Film
13,000 đ/Cái
CBB21-475-630V
4.7uF 630VDC metallized film cap
16,000 đ/Cái
C224-1000V
0.22uF 1000VDC metallized film cap
7,000 đ/Cái
CL21-104-100V
0.1uF 100VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
C474-2000V
CAP FILM 0.47uF 2000VDC Metallized Film
13,500 đ/Cái

Cầu Chì Xe Lưỡi Dao (18)

List product List gallery

25A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

25A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 10.9 x 3.8 x 8.0mm

1,500 đ/Cái

Còn: 994 Cái

25A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

5MM-MINI-V1 Đế Cầu Chì

Đế cầu chì MINI-V1

15,000 đ/Cái

Hết hàng

5MM-MINI-V1 Đế Cầu Chì

5MM-MINI-V2 Đế Cầu Chì

Đế cầu chì MINI-V2

15,000 đ/Cái

Còn: 498 Cái

5MM-MINI-V2 Đế Cầu Chì

40A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

40A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

40A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

35A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

35A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

35A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

30A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

30A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

30A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

25A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

25A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

25A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

20A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

20A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

20A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

15A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

15A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

15A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

10A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

10A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

10A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

7.5A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

7.5A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

7.5A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

5A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

5A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 19 x 5 x 7mm

1,500 đ/Cái

Hết hàng

5A32V-MINI-V1 Cầu Chì Xe

30A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

30A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 10.9 x 3.8 x 8.0mm

1,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

30A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

20A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

20A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 10.9 x 3.8 x 8.0mm

1,500 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

20A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

15A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

15A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 10.9 x 3.8 x 8.0mm

1,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

15A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

10A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

10A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 10.9 x 3.8 x 8.0mm

1,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

10A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

7.5A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

7.5A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 10.9 x 3.8 x 8.0mm

1,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

7.5A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

5A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe

5A 32VDC BLADE MINI, size (LxWxH) 10.9 x 3.8 x 8.0mm

1,500 đ/Cái

Còn: 990 Cái

5A32V-MINI-V2 Cầu Chì Xe
Thegioiic live support