Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
0 đ/Cái
1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2,000 đ/Cái
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mực Cảm Quang Blue Oil 100g
Thay thế phim cảm quang
89,000 đ/Lọ
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
11,000 đ/Cái
7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
10,000 đ/Cái
6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
9,000 đ/Cái

Cầu Chì Tự Phục Hồi PTC(Resettable Fuses) (22)

List product List gallery

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1A 6V 0805

3,500 đ/Cái

Còn: 315 Cái

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 6V 500MA 0805

3,500 đ/Cái

Còn: 490 Cái

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A RADIAL

1,900 đ/Cái

Hết hàng

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 30V 200MA 1812

3,500 đ/Cái

Còn: 1592 Cái

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

7,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

6,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

6,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

6,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

7,000 đ/Cái

Còn: 587 Cái

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

2,400 đ/Cái

Hết hàng

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

1,900 đ/Cái

Hết hàng

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

1,500 đ/Cái

Hết hàng

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A

1,900 đ/Cái

Hết hàng

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi

UF300-30V3A Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi PTC 30V, 3A

2,000 đ/Cái

Còn: 1672 Cái

UF300-30V3A Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.20A 30V 1812

3,000 đ/Cái

Hết hàng

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.00A 8V 1812

4,000 đ/Cái

Hết hàng

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.5A/16V SMD-1812

4,500 đ/Cái

Còn: 14 Cái

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi .75A 24V 1812

3,500 đ/Cái

Còn: 740 Cái

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.10A 16V 1812

3,500 đ/Cái

Còn: 386 Cái

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.50A 15V 1812

1,900 đ/Cái

Còn: 1503 Cái

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi
Thegioiic live support