Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 6mm
30 răng, lỗ 6mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 5mm
30 răng, lỗ 5mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
FM-1.27-2X40-SMD
80(40x2) pin 1.27mm SMD Female connector
15,000 đ/Cái
RJ11-4P4C-FM
Modular Plug Network Cable Connector Clear 6Pins-Female
1,300 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
165,000 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái

Cầu Chì Ống (34)

List product List gallery

3A 3.6X10 Fuse

Cầu chì 3A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

3A 3.6X10 Fuse

2.5A 3.6X10 Fuse

Cầu chì 2.5A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 0 đ/Cái

Hết hàng

2.5A 3.6X10 Fuse

2A 3.6X10 Fuse

Cầu chì 2A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

2A 3.6X10 Fuse

1.5A 3.6X10 Fuse

Cầu chì 1.5A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

1.5A 3.6X10 Fuse

1A 3.6X10 Fuse

Cầu chì 1A 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

1A 3.6X10 Fuse

500mA 3.6X10 Fuse

Cầu chì 500mA 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

500mA 3.6X10 Fuse

400mA 3.6X10 Fuse

Cầu chì 400mA 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

400mA 3.6X10 Fuse

300mA 3.6X10 Fuse

Cầu chì 300mA 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

300mA 3.6X10 Fuse

200mA 3.6X10 Fuse

Cầu chì 200mA 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

200mA 3.6X10 Fuse

100mA 3.6X10 Fuse

Cầu chì 100mA 125V/250V, Size 3.6mm x 10mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

100mA 3.6X10 Fuse

0.1A 5X20 Fuse

Cầu chì 0.1A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.1A 5X20 Fuse

0.2A 5X20 Fuse

Cầu chì 0.2A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.2A 5X20 Fuse

0.5A 5X20 Fuse

Cầu chì 0.5A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

0.5A 5X20 Fuse

1A 5X20 Fuse

Cầu chì 1A 250V, 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 639 Cái

1A 5X20 Fuse

1.5A 5X20 Fuse

Cầu chì 1.5A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

1.5A 5X20 Fuse

2A 5X20 Fuse

Cầu chì 2A 250V, 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 407 Cái

2A 5X20 Fuse

2.5A 5X20 Fuse

Cầu chì 2.5A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

2.5A 5X20 Fuse

3A 5X20 Fuse

Cầu chì 3A 250V, 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 474 Cái

3A 5X20 Fuse

4A 5X20 Fuse

Cầu chì 4A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

4A 5X20 Fuse

5A 5X20 Fuse

Cầu chì 5A 250V, 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 186 Cái

5A 5X20 Fuse

6A 5X20 Fuse

Cầu chì 6A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

6A 5X20 Fuse

7A 5X20 Fuse

Cầu chì 7A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

7A 5X20 Fuse

8A 5X20 Fuse

Cầu chì 8A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

8A 5X20 Fuse

10A 5X20 Fuse

Cầu chì 10A 250V, 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 65 Cái

10A 5X20 Fuse

12A 5X20 Fuse

Cầu chì 12A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

12A 5X20 Fuse

20A 5X20 Fuse

Cầu chì 20A 250V, 5mm x 20mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 344 Cái

20A 5X20 Fuse

1A 6X30 Fuse

Cầu chì 2A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Hết hàng

1A 6X30 Fuse

2A 6X30 Fuse

Cầu chì 2A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Hết hàng

2A 6X30 Fuse

3A 6X30 Fuse

Cầu chì 3A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 200 Cái

3A 6X30 Fuse

4A 6X30 Fuse

Cầu chì 4A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 300 Cái

4A 6X30 Fuse

5A 6X30 Fuse

Cầu chì 5A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 200 Cái

5A 6X30 Fuse

6A 6X30 Fuse

Cầu chì 6A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Hết hàng

6A 6X30 Fuse

8A 6X30 Fuse

Cầu chì 8A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Hết hàng

8A 6X30 Fuse

10A 6X30 Fuse

Cầu chì 10A/250V, 6mm x 30mm

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 229 Cái

10A 6X30 Fuse
Thegioiic live support