Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Cầu Chì Nhiệt (TCO) (20)

List product List gallery

RY280

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 280°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY280

RY250

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 250°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY250

RY240

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 240°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY240

TF-90C-5A

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 5A 90°C

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 998 Cái

TF-90C-5A

A1-1A-F102

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 1A 102°C

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

A1-1A-F102

Y20-115C-15A

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 15A 115°C

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

Y20-115C-15A

RY216

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 216°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY216

RY192

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 192°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY192

RY175

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 175°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY175

RY108

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 108°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY108

RY150

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 150°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY150

RY142

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 142°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY142

RY133

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 133°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY133

RY122

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 122°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY122

RY113

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 113°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY113

RY99

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 99°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY99

RY94

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 94°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY94

RY85

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 85°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 496 Cái

RY85

RY79

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 79°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY79

RY73

Thermal Cutoff (TCO) 250V AC 10A 73°C Axial

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY73
Thegioiic live support