Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Cáp FFC, FPC, LCD (24)

List product List gallery

60P-0.5-1S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 60Pin, 20CM

Giá: 29,000 đ/Sợi

Còn: 253 Sợi

60P-0.5-1S-20CM Cáp FFC

50P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Còn: 346 Sợi

50P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

15P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Hết hàng

15P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

24P-0.5-2S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 24Pin, 40CM

Giá: 22,000 đ/Sợi

Còn: 180 Sợi

24P-0.5-2S-40CM Cáp FFC

24P-0.5-1S-75CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 24Pin, 75CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Còn: 293 Sợi

24P-0.5-1S-75CM Cáp FFC

25P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 25Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 490 Sợi

25P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

27P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 27Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 493 Sợi

27P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

28P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 28Pin, 15CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Hết hàng

28P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

32P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 32Pin, 15CM

Giá: 13,000 đ/Sợi

Còn: 901 Sợi

32P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

36P-0.5-1S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 361 Sợi

36P-0.5-1S-10CM Cáp FFC

36P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 370 Sợi

36P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 10CM

Giá: 13,000 đ/Sợi

Còn: 180 Sợi

40P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá: 13,500 đ/Sợi

Còn: 482 Sợi

40P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

40P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá: 14,000 đ/Sợi

Còn: 549 Sợi

40P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 20CM

Giá: 14,000 đ/Cái

Còn: 547 Cái

40P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-30CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 30CM

Giá: 18,000 đ/Sợi

Hết hàng

40P-0.5-2S-30CM Cáp FFC

60P-0.5-1S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 60Pin, 40CM

Giá: 29,000 đ/Sợi

Còn: 196 Sợi

60P-0.5-1S-40CM Cáp FFC

10P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 10Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 484 Sợi

10P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

12P-1.0-1S-75CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 12Pin, 75CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Hết hàng

12P-1.0-1S-75CM Cáp FFC

20P-1.0-1S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 20Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 251 Sợi

20P-1.0-1S-20CM Cáp FFC

20P-1.0-1S-50CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 20Pin, 50CM

Giá: 20,000 đ/Sợi

Còn: 107 Sợi

20P-1.0-1S-50CM Cáp FFC

26P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 26Pin, 10CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 754 Sợi

26P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

30P-1.0-2S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

Giá: 24,000 đ/Sợi

Còn: 262 Sợi

30P-1.0-2S-40CM Cáp FFC

30P-1.0-1S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

Giá: 24,000 đ/Sợi

Còn: 251 Sợi

30P-1.0-1S-40CM Cáp FFC
Thegioiic live support