Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

Cáp FFC, FPC, LCD (24)

List product List gallery

60P-0.5-1S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 60Pin, 20CM

29,000 đ/Sợi

Còn: 251 Sợi

60P-0.5-1S-20CM Cáp FFC

50P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

15,000 đ/Sợi

Còn: 427 Sợi

50P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

15P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

15,000 đ/Sợi

Hết hàng

15P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

24P-0.5-2S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 24Pin, 40CM

22,000 đ/Sợi

Còn: 204 Sợi

24P-0.5-2S-40CM Cáp FFC

24P-0.5-1S-75CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 24Pin, 75CM

15,000 đ/Sợi

Còn: 386 Sợi

24P-0.5-1S-75CM Cáp FFC

25P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 25Pin, 20CM

12,000 đ/Sợi

Còn: 589 Sợi

25P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

27P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 27Pin, 20CM

12,000 đ/Sợi

Còn: 592 Sợi

27P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

28P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 28Pin, 15CM

12,000 đ/Sợi

Hết hàng

28P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

32P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 32Pin, 15CM

13,000 đ/Sợi

Còn: 1000 Sợi

32P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

36P-0.5-1S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

11,000 đ/Sợi

Còn: 461 Sợi

36P-0.5-1S-10CM Cáp FFC

36P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

11,000 đ/Sợi

Còn: 470 Sợi

36P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 10CM

13,000 đ/Sợi

Còn: 274 Sợi

40P-0.5-2S-10CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 15CM

13,500 đ/Sợi

Còn: 581 Sợi

40P-0.5-2S-15CM Cáp FFC

40P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 15CM

14,000 đ/Sợi

Còn: 628 Sợi

40P-0.5-1S-15CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 20CM

14,000 đ/Cái

Còn: 646 Cái

40P-0.5-2S-20CM Cáp FFC

40P-0.5-2S-30CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 30CM

18,000 đ/Sợi

Hết hàng

40P-0.5-2S-30CM Cáp FFC

60P-0.5-1S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 60Pin, 40CM

29,000 đ/Sợi

Còn: 196 Sợi

60P-0.5-1S-40CM Cáp FFC

10P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 10Pin, 10CM

11,000 đ/Sợi

Còn: 572 Sợi

10P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

12P-1.0-1S-75CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 12Pin, 75CM

15,000 đ/Sợi

Hết hàng

12P-1.0-1S-75CM Cáp FFC

20P-1.0-1S-20CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 20Pin, 20CM

12,000 đ/Sợi

Còn: 279 Sợi

20P-1.0-1S-20CM Cáp FFC

20P-1.0-1S-50CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 20Pin, 50CM

20,000 đ/Sợi

Còn: 129 Sợi

20P-1.0-1S-50CM Cáp FFC

26P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 26Pin, 10CM

12,000 đ/Sợi

Còn: 832 Sợi

26P-1.0-1S-10CM Cáp FFC

30P-1.0-2S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC ngược hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

24,000 đ/Sợi

Còn: 257 Sợi

30P-1.0-2S-40CM Cáp FFC

30P-1.0-1S-40CM Cáp FFC

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

24,000 đ/Sợi

Còn: 449 Sợi

30P-1.0-1S-40CM Cáp FFC
Thegioiic live support