Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Cáp FFC, FPC, LCD (50)

List product List gallery

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 10Pin, dài 10cm

4,900 đ/Sợi

Còn: 566 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 80cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 80cm

29,000 đ/Sợi

Còn: 300 Sợi

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 80cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 15cm

9,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 24Pin, dài 15cm

7,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 15cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 15cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 10Pin, dài 15cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 10cm

7,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 20Pin, dài 10cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 16Pin, dài 10cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 10Pin, dài 10cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 10Pin, dài 20cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng 75cm

Pitch 1.0mm, 12Pin, dài 75cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng 75cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 15Pin, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 10cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 16Pin, dài 20cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 20Pin, dài 20cm

7,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Còn: 235 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 40cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 40cm

15,000 đ/Sợi

Còn: 204 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 40cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 24Pin, dài 10cm

9,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 50cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 50cm

25,000 đ/Sợi

Còn: 119 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 50cm

Cáp FFC 24Pin 0.5 Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 20cm

8,400 đ/Sợi

Còn: 386 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5 Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 15cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 15cm

Cáp FFC 28Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 26Pin, dài 10cm

10,500 đ/Sợi

Còn: 828 Sợi

Cáp FFC 28Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 26Pin, dài 10cm

7,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 30Pin, dài 20cm

9,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 26Pin, dài 20cm

8,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 40cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 40cm

22,000 đ/Sợi

Còn: 413 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 40cm

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 25Pin, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Còn: 581 Sợi

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 27Pin, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Còn: 592 Sợi

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 0.5mm, 28Pin, dài 15cm

9,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 30Pin, dài 10cm

8,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 0.5mm, 32Pin, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Còn: 995 Sợi

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 36Pin, dài 10cm

10,500 đ/Sợi

Còn: 458 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 36Pin, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Còn: 470 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 40Pin, dài 10cm

8,900 đ/Sợi

Còn: 264 Sợi

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 40Pin, dài 20cm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 0.5mm, 40Pin, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Còn: 571 Sợi

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 45Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 45Pin, dài 20cm

10,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 45Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm
Thegioiic live support