Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Bàn Phím 1x4 Nút Nhấn
Bàn phím 4 nút nhấn, size: 37x15mm
0 đ/Cái
Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266
Điện áp: 6-9VDC, ATmega328, 32Mb memory
252,000 đ/Cái
2WD A30 Khung Xe Nhôm 2 Động Cơ
Khung xe bao gồm 2 động cơ, bánh xe và các phụ kiện đi kèm
215,000 đ/Bộ
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=5mm
14,700 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ

Cáp FFC, FPC, LCD (52)

List product List gallery

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 10Pin, dài 10cm

4,900 đ/Sợi

Còn: 421 Sợi

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 12Pin, dài 10cm

6,000 đ/Sợi

Còn: 196 Sợi

Cáp FFC 12Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 6Pin, dài 10cm

5,500 đ/Sợi

Còn: 186 Sợi

Cáp FFC 6Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 80cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 80cm

29,000 đ/Sợi

Còn: 296 Sợi

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 80cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 15cm

9,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 24Pin, dài 15cm

7,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 15cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20in 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 15cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 10Pin, dài 15cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 1.0mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 10cm

7,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 20Pin, dài 10cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 16Pin, dài 10cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 10Pin, dài 10cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 10Pin, dài 20cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 10Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng 75cm

Pitch 1.0mm, 12Pin, dài 75cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 12Pin 1.0mm Cùng Hướng 75cm

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 15Pin, dài 20cm

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 15Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 16Pin, dài 10cm

5,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 16Pin, dài 20cm

6,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 16Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 20Pin, dài 20cm

7,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 20Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 20cm

7,500 đ/Sợi

Còn: 117 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 40cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 40cm

15,000 đ/Sợi

Còn: 173 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Ngược Hướng 40cm

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 24Pin, dài 10cm

9,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 50cm

Pitch 1.0mm, 20Pin, dài 50cm

25,000 đ/Sợi

Còn: 74 Sợi

Cáp FFC 20Pin 1.0mm Cùng Hướng 50cm

Cáp FFC 24Pin 0.5 Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 20cm

8,400 đ/Sợi

Còn: 285 Sợi

Cáp FFC 24Pin 0.5 Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 24Pin, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 24Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 15cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 15cm

10,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 15cm

Cáp FFC 28Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 1.0mm, 26Pin, dài 10cm

10,500 đ/Sợi

Còn: 728 Sợi

Cáp FFC 28Pin 1.0mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 26Pin, dài 10cm

7,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 30Pin, dài 20cm

9,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 26Pin, dài 20cm

8,900 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 26Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 40cm

Pitch 1.0mm, 30Pin, dài 40cm

22,000 đ/Sợi

Còn: 310 Sợi

Cáp FFC 30Pin 1.0mm Cùng Hướng 40cm

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 25Pin, dài 20cm

8,500 đ/Sợi

Còn: 476 Sợi

Cáp FFC 25Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 27Pin, dài 20cm

9,000 đ/Sợi

Còn: 490 Sợi

Cáp FFC 27Pin 0.5mm Ngược Hướng 20cm

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 0.5mm, 28Pin, dài 15cm

9,000 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 28Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 30Pin, dài 10cm

8,400 đ/Sợi

Hết hàng

Cáp FFC 30Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Pitch 0.5mm, 32Pin, dài 15cm

9,500 đ/Sợi

Còn: 895 Sợi

Cáp FFC 32Pin 0.5mm Ngược Hướng 15cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 36Pin, dài 10cm

10,500 đ/Sợi

Còn: 351 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Cùng Hướng 10cm

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 36Pin, dài 10cm

9,500 đ/Sợi

Còn: 370 Sợi

Cáp FFC 36Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Pitch 0.5mm, 40Pin, dài 10cm

8,900 đ/Sợi

Còn: 94 Sợi

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Ngược Hướng 10cm

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm

Pitch 0.5mm, 40Pin, dài 20cm

9,900 đ/Cái

Hết hàng

Cáp FFC 40Pin 0.5mm Cùng Hướng 20cm
Thegioiic live support