Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Cảm Biếnn Lực Load Cell (11)

List product List gallery

50KG Load Cell Sensor

Cảm biến cân nặng 50KG, size: 34x34 mm

13,000 đ/Cái

Còn: 41 Cái

50KG Load Cell Sensor

20KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 20KG, ADC 24bit HX711

53,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

20KG Load Cell Sensor 24bit HX711

10KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 10KG, ADC 24bit HX711

48,000 đ/Cái

Còn: 33 Cái

10KG Load Cell Sensor 24bit HX711

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

ADC 24Bit Module, 10SPS or 80SPS Output

19,000 đ/Cái

Còn: 56 Cái

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

5KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 5KG, ADC 24bit HX711

43,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

5KG Load Cell Sensor 24bit HX711

2KG Load Cell Sensor ADC 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 2KG, ADC 24bit HX711

49,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

2KG Load Cell Sensor ADC 24bit HX711

1KG Load Cell Sensor 24bit HX711

1KG, ADC 24bit HX711

43,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

1KG Load Cell Sensor 24bit HX711

BF350 Cảm Biến Lực

Resistance 349.8 ± 0.1 ohm, Sensitive factor: 2.0-2.20

30,000 đ/Cái

Còn: 58 Cái

BF350 Cảm Biến Lực

FSR406 Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 0-10kg, size: 45x38mm

399,000 đ/Cái

Hết hàng

FSR406 Cảm Biến Lực

RFP602 Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 2KG, size: 4mm

119,000 đ/Cái

Hết hàng

RFP602 Cảm Biến Lực

FSR402 Cảm Biến Lực

0g-10kg, Sensor sensing area diameter: 1.27cm, Length (with metal pin): 6cm

132,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

FSR402 Cảm Biến Lực
Thegioiic live support