Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Cảm Biến Tiệm Cận (5)

List product List gallery

SN04-N Cảm Biến Tiệm Cận NPN/NO

Nguồn: 10~30VDC, khoảng cách phát hiện: 5mm±10%

90,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

SN04-N Cảm Biến Tiệm Cận NPN/NO

XY-08N Cảm Biến Tiệm Cận NPN

Nguồn: 4-36VDC, khoảng cách phát hiện < 8mm

273,000 đ/Cái

Hết hàng

XY-08N Cảm Biến Tiệm Cận NPN

LJ12A3-4-Z/BX Cảm Biến Tiệm Cận NPN

Nguồn: 6-36VDC, Khoảng cách phát hiện: 4mm

43,000 đ/Cái

Hết hàng

LJ12A3-4-Z/BX Cảm Biến Tiệm Cận NPN

TL-Q5MC1 Cảm Biến Tiệm Cận NPN

Nguồn: 12VDC, Khoảng cách phát hiện: 5mm

79,000 đ/Cái

Hết hàng

TL-Q5MC1 Cảm Biến Tiệm Cận NPN

LJ12A3 Cảm Biến Tiệm Cận NPN

Nguồn: 6-36VDC, 3 dây, khoảng cách đo 4mm

49,000 đ/Cái

Hết hàng

LJ12A3 Cảm Biến Tiệm Cận NPN
Thegioiic live support