Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Cảm Biến Quang Chữ U, Photo-Interrupters (8)

List product List gallery

H2010 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn 5VDC, size: 23x20x20mm

24,000 đ/Cái

Còn: 57 Cái

H2010 Cảm Biến Quang Chữ U

EE-SX1070 Cảm Biến Quang Chữ U Omron

Khe: 0.315" (8mm), Phototransistor

85,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

EE-SX1070 Cảm Biến Quang Chữ U Omron

FC-03 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 3.3V-5VDC, IC LM393, Size: 3.2x1.4 cm

12,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

FC-03 Cảm Biến Quang Chữ U

LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 3.3~12VDC, dòng 15mA

59,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

LLD-K201 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, khoảng cách 6mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LLD-K201 Cảm Biến Quang Chữ U

LLD-L207 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, khoảng cách 6mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

LLD-L207 Cảm Biến Quang Chữ U

HY860F Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDDC

10,000 đ/Cái

Còn: 611 Cái

HY860F Cảm Biến Quang Chữ U

ITR9606-F Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, khoảng cách: 5mm

6,500 đ/Cái

Còn: 324 Cái

ITR9606-F Cảm Biến Quang Chữ U
Thegioiic live support