Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Cảm Biến Gia Tốc, Góc (20)

List product List gallery

GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size: 15x13mm

69,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-511 LSM303DLHC Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size: 14x20mm

79,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-511 LSM303DLHC Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-291 ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3~5VDC, giao tiếp I2C/SPI, size 14x19 mm

33,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-291 ADXL345 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-45 MMA8452 Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, size 14.5x20.5 mm, độ phân giải 14bit

48,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-45 MMA8452 Cảm Biến Gia Tốc

GY-61 ADXL335 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, size: 15.7x20.3mm

54,000 đ/Cái

Còn: 33 Cái

GY-61 ADXL335 Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-50 L3G4200D Mạch Cảm Biến Gia Tốc

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C/SPI

69,000 đ/Cái

Còn: 25 Cái

GY-50 L3G4200D Mạch Cảm Biến Gia Tốc

GY-88 10DOF IMU MPU6050 HMC5883L BMP085

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C

325,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-88 10DOF IMU MPU6050 HMC5883L BMP085

GY-80 D10 L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085

Nguồn: 3.3-5VDC, size: 25.8x16.8mm

310,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

GY-80 D10 L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085

GY-85 BMP085 Cảm Biến 9 Trục ITG3205 ADXL345 HMC5883L

Nguồn: 3-5VDC, size: 2.2x1.7cm

182,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

GY-85 BMP085 Cảm Biến 9 Trục ITG3205 ADXL345 HMC5883L

GY-9255 MPU-9255 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc Từ Trường

Nguồn: 3-5VDC, size: 15x25mm, giao tiếp I2C

119,000 đ/Cái

Còn: 35 Cái

GY-9255 MPU-9255 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc Từ Trường

GY-273 HMC5883L Mạch Cảm Biến La Bàn Số

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C, dải đo: ± 1,3-8 gauss

52,000 đ/Cái

Còn: 32 Cái

GY-273 HMC5883L Mạch Cảm Biến La Bàn Số

GY-86 10DOF MS5611 HMC5883L MPU6050

Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp I2C, Size: 2.2x1.7cm

299,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

GY-86 10DOF MS5611 HMC5883L MPU6050

MPU-6050

Nguồn: 2.375–3.46VDC, size 4x4x0.9mm

35,000 đ/Cái

Hết hàng

MPU-6050

GY-521 MPU-6050 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc

Nguồn:3-5VDC, giao tiếp I2C

27,000 đ/Cái

Còn: 145 Cái

GY-521 MPU-6050 Cảm Biến Con Quay Gia Tốc

MMA8452Q

Nguồn: 1.95-3.6VDC, giao tiếp I2C, độ phân giải 12 bit và 8 bit

39,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

MMA8452Q

MMA7660FCT

ACCELEROMETER 3X3 DGTL 10-DFN

39,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

MMA7660FCT

MPU-3050

Triple Axis Gyroscope with Embedded Digital Motion Processor

59,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

MPU-3050

MMA7260Q

IC SENSOR ACCEL 3-AXIS , 16-LQFN, Freescale

59,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

MMA7260Q

MPU-3000

IC Triple Axis Gyroscope

99,000 đ/Cái

Hết hàng

MPU-3000

IDG-300

Dual-axis angular rate sensor

89,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

IDG-300
Thegioiic live support