Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Board Thực Hành 51, AVR, PIC (6)

List product List gallery

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

Board tích hợp STM/AVR/51, Wifi, 2.4Ghz, DS18B20

349,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

20,000 đ/Cái

Còn: 37 Cái

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

45,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

AT89C Pinout Board Thí Nghiệm

KIT Thực Hành Họ 51 AVR ARM STM32

Gồm module cảm biến, Wifi, LCD

1,399,000 đ/Bộ

Hết hàng

KIT Thực Hành Họ 51 AVR ARM STM32

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng Chip ATMEGA16A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

299,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng PIC16F877A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

277,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm
Thegioiic live support