Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Board Thực Hành 51, AVR, PIC (11)

List_product List_gallery

KR-AT89 DEV BOARD

STM/AVR/51 Development Board, Wifi, 2.4Ghz, DS18B20

Giá: 349,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KR-AT89 DEV BOARD

AT89C-V2 Pinout Board

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

AT89C-V2 Pinout Board

AT89C Pinout Board

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

Giá: 45,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

AT89C Pinout Board

51-AVR-ARM EDU KIT

Bộ kit thực hành cho IC họ 51, AVR, ARM STM32

Giá: 1,499,000 đ/Bộ

Hàng còn: 0

51-AVR-ARM EDU KIT

ATMEGA16A KIT

DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD interface

Giá: 299,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA16A KIT

PIC16F877A KIT

DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD interface

Giá: 299,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F877A KIT

Kit DE-SG8V1

Kit thực hành trên chip SG8V1

Giá: 5,850,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Kit DE-SG8V1

QL200B PIC System

Hệ thống thực hành và phát triển MCU PIC, 10-bit DAC, DS1820, Stepper motor driver, MMC\SD

Giá: 2,899,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

QL200B PIC System

Bo Thực Hành Kỹ Thuật Số VN1

Bo Thực Hành Kỹ Thuật Số VN1

Giá: 8,499,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Bo Thực Hành Kỹ Thuật Số VN1

PIC18F4550 EDU KIT

KIT thực hành đa năng PIC18F4550

Giá: 11,999,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC18F4550 EDU KIT

ME950

51/AVR/PIC Development System

Giá: 3,250,000 đ/Bộ

Hàng còn: 0

ME950
Thegioiic-live-support