Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED, LED Drivers (21)

List product List gallery

Bộ Nguồn LED 18-25W Vỏ Nhựa

Vào: 85~265VAC, ra: 50~90VDC, 300mA, 18~25W size: 68*32*22mm

53,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

Bộ Nguồn LED 18-25W Vỏ Nhựa

Bộ Nguồn LED 4~7W Vỏ Nhựa

Vào: 86~265VAC, ra: 12~24VDC, 300mA, size 68*32*22mm

32,000 đ/Cái

Còn: 80 Cái

Bộ Nguồn LED 4~7W Vỏ Nhựa

Bộ Nguồn LED 4-5W Vỏ Nhựa

Vào: 85~265VAC, ra 9~18VDC, Dòng 300mA, Công Suất 4~5W, size: 68*32*22mm

31,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn LED 4-5W Vỏ Nhựa

Bộ Nguồn LED 15~24W Vỏ Nhựa

Vào: 220VAC, ra: 40~70VDC, 300mA, Công Suất 15~24W, size: 88*39*25mm

49,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn LED 15~24W Vỏ Nhựa

Bộ Nguồn LED 8~12W Vỏ Nhựa

Vào: 220VAC, Ra: 24-40VDC, 500mA, 8-12W, size: 68*32*22mm

34,000 đ/Cái

Còn: 67 Cái

Bộ Nguồn LED 8~12W Vỏ Nhựa

Bộ Nguồn LED 3-5W Vỏ Nhựa

Vào: 220VAC, Ra: 9~18VDC, 300mA, 3~5W, Size: 68*32*22mm

29,000 đ/Cái

Còn: 85 Cái

Bộ Nguồn LED 3-5W Vỏ Nhựa

Bộ Nguồn LED 100W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~38VDC, 3000mA, size: 130*36*28mm

349,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn LED 100W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 80W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra 27~38VDC, 2400mA, size: 130*36*28mm

279,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn LED 80W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 70W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 1900mA, size: 122*37*28mm

159,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn LED 70W Chống Nước

Bộ nguồn LED 60W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 1700mA, size: 130*36*28mm

149,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ nguồn LED 60W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 50W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 1500mA, size: 122*37*28mm

125,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn LED 50W Chống Nước

Bộ nguồn LED 40W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 25~39VDC, 1200mA, size: 105*37*28mm

109,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ nguồn LED 40W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 7-12x3W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~38VDC, chống nước IP6

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Nguồn LED 7-12x3W Chống Nước

Bộ nguồn LED 3W Chống Nước

Vào: 85~265VAC, ra: 8~24VDC, chuẩn chống nước IP65

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ nguồn LED 3W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 8~12W Không Vỏ

Vào: 90~265VAC, ra: 27~38VDC, 300mA

23,000 đ/Cái

Còn: 147 Cái

Bộ Nguồn LED 8~12W Không Vỏ

Bộ Nguồn LED T8 240mA Không Vỏ

Vào: 110V~220VAC 240mA, Dùng cho đèn tuýp T8

29,000 đ/Cái

Còn: 531 Cái

Bộ Nguồn LED T8 240mA Không Vỏ

Bộ Nguồn LED 30W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~36VDC, 900mA, size: 95*35*27m

89,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

Bộ Nguồn LED 30W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 20W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~36VDC, 600mA, size: 76*30*20mm

58,000 đ/Cái

Còn: 474 Cái

Bộ Nguồn LED 20W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 4-7W Chống Nước

Vào: 110~265VAC, ra: 15~28VDC, 300mA, Size: 54*30*20mm

35,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

Bộ Nguồn LED 4-7W Chống Nước

Bộ Nguồn LED 4~7W Không Vỏ

Vào: 85~265VAC, ra 25~35VDC, 350mA

19,000 đ/Cái

Còn: 47 Cái

Bộ Nguồn LED 4~7W Không Vỏ

Bộ Nguồn LED 3W Không Vỏ

Vào 85~265VAC, ra: 12VDC, 350mA

15,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Bộ Nguồn LED 3W Không Vỏ
Thegioiic live support