Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
CP2102 Mạch Chuyển Đổi USB To UART
Nguồn: 3.3-5VDC, hỗ trợ: Windows 98/Me/2000/XP/7, size: 26.5x15.6mm
50,000 đ/Cái
Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3
Bộ kit mở rộng sử dụng Arduino UNO R3 và một số module khác
420,000 đ/Cái
MAX485CSA-CN
IC TXRX RS485/RS422 8-SOIC
4,500 đ/Cái
LCD 3.5Inch Hỗ Trợ Mega2560
Nguồn: 3.3~5VDC, IC: ILI9486/ILI9488, phân giải: 480x320
225,000 đ/Cái
DC1335-L Jack DC Dạng Cong
Kích thước: Din 1.3mm x Dout 3.5mm, nối dây
5,000 đ/Cái
LCD 2.8Inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở
320*240 TFT, ILI9325, 3~5VDC, 40pins
249,000 đ/Cái
KSC2383YTA
TRANS NPN 160V 1A TO-92L
2,500 đ/Cái
W25Q32FV
IC FLASH 32M SPI 104MHZ 8SOIC
12,000 đ/Cái

Biến Trở Tinh Chỉnh (37)

List product List gallery

3296W-101 Biến Trở Tinh Chỉnh 100Ohm

100 Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh Top

1,800 đ/Cái

Còn: 1321 Cái

3296W-101 Biến Trở Tinh Chỉnh 100Ohm

3296W-501 Biến Trở Tinh Chỉnh 500Ohm

500 Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,800 đ/Cái

Còn: 700 Cái

3296W-501 Biến Trở Tinh Chỉnh 500Ohm

3296W-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

1K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh Top

1,800 đ/Cái

Còn: 1694 Cái

3296W-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

3296W-202 Biến Trở Tinh Chỉnh 2K

2K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh thẳng

1,800 đ/Cái

Còn: 778 Cái

3296W-202 Biến Trở Tinh Chỉnh 2K

3296W-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

5K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh Top

1,800 đ/Cái

Còn: 961 Cái

3296W-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

3296W-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

10K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh Top

1,800 đ/Cái

Còn: 1249 Cái

3296W-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

3296W-203 Biến Trở Tinh Chỉnh 20K

20K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh thẳng

1,800 đ/Cái

Còn: 580 Cái

3296W-203 Biến Trở Tinh Chỉnh 20K

3296W-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

50K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh Top

1,800 đ/Cái

Còn: 1307 Cái

3296W-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

3296W-104 Biến Trở Tinh Chỉnh 100K

100K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh Top

1,800 đ/Cái

Còn: 489 Cái

3296W-104 Biến Trở Tinh Chỉnh 100K

3296W-504 Biến Trở Tinh Chỉnh 500K

500K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh thẳng

1,800 đ/Cái

Còn: 647 Cái

3296W-504 Biến Trở Tinh Chỉnh 500K

3296W-105 Biến Trở Tinh Chỉnh 1M

1M Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh thẳng

1,800 đ/Cái

Còn: 691 Cái

3296W-105 Biến Trở Tinh Chỉnh 1M

3296X-101 Biến Trở Tinh Chỉnh 100Ohm

100 Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Còn: 250 Cái

3296X-101 Biến Trở Tinh Chỉnh 100Ohm

3296X-501 Biến Trở Tinh Chỉnh 500Ohm

500 Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Còn: 239 Cái

3296X-501 Biến Trở Tinh Chỉnh 500Ohm

3296X-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

1K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3296X-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

3296X-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

5K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3296X-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

3296X-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

10K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Còn: 76 Cái

3296X-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

3296X-203 Biến Trở Tinh Chỉnh 20K

20K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3296X-203 Biến Trở Tinh Chỉnh 20K

3296X-303 Biến Trở Tinh Chỉnh 30K

30K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3296X-303 Biến Trở Tinh Chỉnh 30K

3296X-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

50K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Còn: 204 Cái

3296X-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

3296X-104 Biến Trở Tinh Chỉnh 100K

100K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Còn: 162 Cái

3296X-104 Biến Trở Tinh Chỉnh 100K

3296X-204 Biến Trở Tinh Chỉnh 200K

200K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3296X-204 Biến Trở Tinh Chỉnh 200K

3296X-504 Biến Trở Tinh Chỉnh 500K

500K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3296X-504 Biến Trở Tinh Chỉnh 500K

3296X-105 Biến Trở Tinh Chỉnh 1M

1M Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 25 vòng, chỉnh ngang

1,900 đ/Cái

Hết hàng

3296X-105 Biến Trở Tinh Chỉnh 1M

3006P-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

1K Ohm 0.75W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 18 vòng, chỉnh ngang

5,500 đ/Cái

Còn: 572 Cái

3006P-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

3006P-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

10K Ohm 0.75W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 18 vòng, chỉnh ngang

5,500 đ/Cái

Còn: 623 Cái

3006P-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

3006P-202 Biến Trở Tinh Chỉnh 2K

2K Ohm 0.75W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 18 vòng, chỉnh ngang

5,500 đ/Cái

Còn: 710 Cái

3006P-202 Biến Trở Tinh Chỉnh 2K

3006P-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

5K Ohm 0.75W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 18 vòng, chỉnh ngang

5,500 đ/Cái

Còn: 657 Cái

3006P-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

3006P-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

50K Ohm 0.75W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 18 vòng, chỉnh ngang

5,500 đ/Cái

Còn: 548 Cái

3006P-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

3362P-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

10K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh Top

2,300 đ/Cái

Còn: 500 Cái

3362P-103 Biến Trở Tinh Chỉnh 10K

3362P-101 Biến Trở Tinh Chỉnh 100Ohm

100 Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh Top

2,300 đ/Cái

Còn: 400 Cái

3362P-101 Biến Trở Tinh Chỉnh 100Ohm

3362P-501 Biến Trở Tinh Chỉnh 500Ohm

500 Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh Top

2,300 đ/Cái

Còn: 926 Cái

3362P-501 Biến Trở Tinh Chỉnh 500Ohm

3362P-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

1K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh Top

2,300 đ/Cái

Còn: 555 Cái

3362P-102 Biến Trở Tinh Chỉnh 1K

3362P-202 Biến Trở Tinh Chỉnh 2K

2K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh thẳng

2,300 đ/Cái

Còn: 416 Cái

3362P-202 Biến Trở Tinh Chỉnh 2K

3362P-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

5K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh Top

2,300 đ/Cái

Còn: 371 Cái

3362P-502 Biến Trở Tinh Chỉnh 5K

3362P-203 Biến Trở Tinh Chỉnh 20K

20K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh thẳng

2,300 đ/Cái

Còn: 663 Cái

3362P-203 Biến Trở Tinh Chỉnh 20K

3362P-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

50K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh Top

2,300 đ/Cái

Còn: 932 Cái

3362P-503 Biến Trở Tinh Chỉnh 50K

3362P-104 Biến Trở Tinh Chỉnh 100K

100K Ohm 0.5W, 10%, 3Pin xuyên lỗ, 1 vòng, chỉnh Top

2,300 đ/Cái

Còn: 384 Cái

3362P-104 Biến Trở Tinh Chỉnh 100K
Thegioiic live support