Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

Biến Trở Tinh Chỉnh (37)

List product List gallery

3296W-101

100 Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 924 Cái

3296W-101

3296W-501

500 Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 468 Cái

3296W-501

3296W-102

1K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 1368 Cái

3296W-102

3296W-202

2K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 588 Cái

3296W-202

3296W-502

5K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 1197 Cái

3296W-502

3296W-103

10K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 517 Cái

3296W-103

3296W-203

20K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 448 Cái

3296W-203

3296W-503

50K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 1064 Cái

3296W-503

3296W-104

100K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 355 Cái

3296W-104

3296W-504

500K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 496 Cái

3296W-504

3296W-105

1M Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng

1,900 đ/Cái

Còn: 461 Cái

3296W-105

3296X-101

100 Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Còn: 200 Cái

3296X-101

3296X-501

500 Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Còn: 199 Cái

3296X-501

3296X-102

1K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Hết hàng

3296X-102

3296X-502

5K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Hết hàng

3296X-502

3296X-103

10K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Còn: 70 Cái

3296X-103

3296X-203

20K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Hết hàng

3296X-203

3296X-303

30K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Hết hàng

3296X-303

3296X-503

50K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Còn: 166 Cái

3296X-503

3296X-104

100K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Còn: 112 Cái

3296X-104

3296X-204

200K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Hết hàng

3296X-204

3296X-504

500K Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Hết hàng

3296X-504

3296X-105

1M Ohm 0.5W, 3Pin xuyên lỗ, biến trở tinh chỉnh 25 vòng, chỉnh ngang

2,800 đ/Cái

Hết hàng

3296X-105

3006P-102

1K OHM 0.75W biến trở tinh chỉnh

6,000 đ/Cái

Còn: 493 Cái

3006P-102

3006P-103

10K OHM 0.75W biến trở tinh chỉnh

6,000 đ/Cái

Còn: 533 Cái

3006P-103

3006P-202

2K OHM 0.75W biến trở tinh chỉnh

6,000 đ/Cái

Còn: 629 Cái

3006P-202

3006P-502

5K OHM 0.75W biến trở tinh chỉnh

6,000 đ/Cái

Còn: 568 Cái

3006P-502

3006P-503

50K OHM 0.75W biến trở tinh chỉnh

6,000 đ/Cái

Còn: 434 Cái

3006P-503

3362P-103

10K OHM Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 25 Cái

3362P-103

3362P-101

100 OHM Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

3362P-101

3362P-501

500 OHM Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 678 Cái

3362P-501

3362P-102

1K OHM Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 235 Cái

3362P-102

3362P-202

2K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 326 Cái

3362P-202

3362P-502

5K Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 421 Cái

3362P-502

3362P-203

20K OHM Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 473 Cái

3362P-203

3362P-503

50K OHM Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 694 Cái

3362P-503

3362P-104

100K OHM Biến trở tinh chỉnh 1 vòng - TOP ADJUST

3,000 đ/Cái

Còn: 267 Cái

3362P-104
Thegioiic live support