Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
0 đ/Cái
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Biến Trở PT (53)

List product List gallery

PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top

5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top

PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top

4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top

PT06-B332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Top

3.3K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Top

PT06-B302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Top

3K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Top

PT06-B222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Top

2.2K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Top

PT06-B202 Biến Trở Carbon 2K Ohm Top

2K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B202 Biến Trở Carbon 2K Ohm Top

PT06-B102 Biến Trở Carbon 1K Ohm Top

1K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B102 Biến Trở Carbon 1K Ohm Top

PT06-B501 Biến Trở Carbon 500 Ohm Top

500 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B501 Biến Trở Carbon 500 Ohm Top

PT06-B471 Biến Trở Carbon 470 Ohm Top

470 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B471 Biến Trở Carbon 470 Ohm Top

PT06-B331 Biến Trở Carbon 330 Ohm Top

330 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B331 Biến Trở Carbon 330 Ohm Top

PT06-B301 Biến Trở Carbon 300 Ohm Top

300 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B301 Biến Trở Carbon 300 Ohm Top

PT06-B221 Biến Trở Carbon 220 Ohm Top

220 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B221 Biến Trở Carbon 220 Ohm Top

PT06-B201 Biến Trở Carbon 200 Ohm Top

200 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-B201 Biến Trở Carbon 200 Ohm Top

PT06-A505 Biến Trở Carbon 5M Ohm Chỉnh Ngang

5M Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A505 Biến Trở Carbon 5M Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A205 Biến Trở Carbon 2M Ohm Chỉnh Ngang

2M Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A205 Biến Trở Carbon 2M Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A105 Biến Trở Carbon 1M Ohm Chỉnh Ngang

1M Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A105 Biến Trở Carbon 1M Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A684 Biến Trở Carbon 680K Ohm Chỉnh Ngang

680K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A684 Biến Trở Carbon 680K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A504 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

500K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A504 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A474 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

470K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A474 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A334 Biến Trở Carbon 330K Ohm Chỉnh Ngang

330K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A334 Biến Trở Carbon 330K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A304 Biến Trở Carbon 300K Ohm Chỉnh Ngang

300K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A304 Biến Trở Carbon 300K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A254 Biến Trở Carbon 250K Ohm Chỉnh Ngang

250K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A254 Biến Trở Carbon 250K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A224 Biến Trở Carbon 220K Ohm Chỉnh Ngang

220K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A224 Biến Trở Carbon 220K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A204 Biến Trở Carbon 200K Ohm Chỉnh Ngang

200K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A204 Biến Trở Carbon 200K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A104 Biến Trở Carbon 100K Ohm Chỉnh Ngang

100K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A104 Biến Trở Carbon 100K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A683 Biến Trở Carbon 68K Ohm Chỉnh Ngang

68K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A683 Biến Trở Carbon 68K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A503 Biến Trở Carbon 50K Ohm Chỉnh Ngang

50K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A503 Biến Trở Carbon 50K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A473 Biến Trở Carbon 47K Ohm Chỉnh Ngang

47K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A473 Biến Trở Carbon 47K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A333 Biến Trở Carbon 33K Ohm Chỉnh Ngang

33K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A333 Biến Trở Carbon 33K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A303 Biến Trở Carbon 30K Ohm Chỉnh Ngang

30K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A303 Biến Trở Carbon 30K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A223 Biến Trở Carbon 22K Ohm Chỉnh Ngang

22K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A223 Biến Trở Carbon 22K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A203 Biến Trở Carbon 20K Ohm Chỉnh Ngang

20K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A203 Biến Trở Carbon 20K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A103 Biến Trở Carbon 10K Ohm Chỉnh Ngang

10K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A103 Biến Trở Carbon 10K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A682 Biến Trở Carbon 6.8K Ohm Chỉnh Ngang

6.8K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A682 Biến Trở Carbon 6.8K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Chỉnh Ngang

5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Chỉnh Ngang

4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Chỉnh Ngang

3.3K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Chỉnh Ngang

3K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Chỉnh Ngang

2.2K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A222 Biến Trở Carbon 2.2K Ohm Chỉnh Ngang

PT06-A201 Biến Trở Carbon 2K Ohm Chỉnh Ngang

2K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

4,000 đ/Cái

Hết hàng

PT06-A201 Biến Trở Carbon 2K Ohm Chỉnh Ngang
Thegioiic live support