Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Biến Trở Nút Áo (33)

List product List gallery

EVM3E-503 Biến Trở 50K Nút Áo SMD

50K OHM, 20%, 0.15W

1,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

EVM3E-503 Biến Trở 50K Nút Áo SMD

EVM3E-104 Biến Trở 100K Nút Áo SMD

100K OHM, 20%, 0.15W

1,500 đ/Cái

Hết hàng

EVM3E-104 Biến Trở 100K Nút Áo SMD

EVM3E-102 Biến Trở 1K Nút Áo SMD

1K OHM, 20%, 0.15W

1,500 đ/Cái

Còn: 490 Cái

EVM3E-102 Biến Trở 1K Nút Áo SMD

RM065-504 Biến Trở 500K Nút Áo Top

500K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

RM065-504 Biến Trở 500K Nút Áo Top

RM065-501 Biến Trở 500R Nút Áo Top

500 Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

RM065-501 Biến Trở 500R Nút Áo Top

RM065-102 Biến Trở 1K Nút Áo Top

1K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 2084 Cái

RM065-102 Biến Trở 1K Nút Áo Top

RM065-202 Biến Trở 2K Nút Áo Top

2K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 2190 Cái

RM065-202 Biến Trở 2K Nút Áo Top

RM065-502 Biến Trở 5K Nút Áo Top

5K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 1823 Cái

RM065-502 Biến Trở 5K Nút Áo Top

RM065-103 Biến Trở 10K Nút Áo Top

10K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 1862 Cái

RM065-103 Biến Trở 10K Nút Áo Top

RM065-203 Biến Trở 20K Nút Áo Top

20K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 1745 Cái

RM065-203 Biến Trở 20K Nút Áo Top

RM063-102-V1 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang

1K Ohm, 0.1W, Sai số: ±10%, Side Adjustment Trimmer

1,300 đ/Cái

Còn: 990 Cái

RM063-102-V1 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang

RM065-503 Biến Trở 50K Nút Áo Top

50K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 2155 Cái

RM065-503 Biến Trở 50K Nút Áo Top

RM065-104 Biến Trở 100K Nút Áo Top

100K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 2195 Cái

RM065-104 Biến Trở 100K Nút Áo Top

RM065-204 Biến Trở 200K Nút Áo Top

200K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 1277 Cái

RM065-204 Biến Trở 200K Nút Áo Top

RM063-103 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang

10K Ohm, 0.1W, Sai số: ±10%, Side Adjustment Trimmer

1,300 đ/Cái

Còn: 490 Cái

RM063-103 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang

RM065-105 Biến Trở 1M Nút Áo Top

1M Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top

900 đ/Cái

Còn: 2048 Cái

RM065-105 Biến Trở 1M Nút Áo Top

RM063-104-V2 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang

100K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-104-V2 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang

RM063-503 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang

50K Ohm, 0.1W, Sai số: ±10%, Side Adjustment Trimmer

1,300 đ/Cái

Còn: 250 Cái

RM063-503 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang

RM063-104 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang

100K Ohm, 0.1W, Sai số: ±10%, Side Adjustment Trimmer

1,300 đ/Cái

Còn: 510 Cái

RM063-104 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang

RM063-504 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang

500K Ohm, 0.1W, Sai số: ±10%, Side Adjustment Trimmer

1,300 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-504 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang

RM063-101-V2 Biến Trở Nút Áo 100Ohm Chỉnh Ngang

100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Hết hàng

RM063-101-V2 Biến Trở Nút Áo 100Ohm Chỉnh Ngang

RM063-201-V2 Biến Trở Nút Áo 200Ohm Chỉnh Ngang

200 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Hết hàng

RM063-201-V2 Biến Trở Nút Áo 200Ohm Chỉnh Ngang

RM063-501-V2 Biến Trở Nút Áo 500Ohm Chỉnh Ngang

500 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-501-V2 Biến Trở Nút Áo 500Ohm Chỉnh Ngang

RM063-102-V2 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang

1K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-102-V2 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang

RM063-202-V2 Biến Trở Nút Áo 2K Chỉnh Ngang

2K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-202-V2 Biến Trở Nút Áo 2K Chỉnh Ngang

RM063-502-V2 Biến Trở Nút Áo 5K Chỉnh Ngang

5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-502-V2 Biến Trở Nút Áo 5K Chỉnh Ngang

RM063-103-V2 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang

10K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-103-V2 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang

RM063-203-V2 Biến Trở Nút Áo 20K Chỉnh Ngang

20K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-203-V2 Biến Trở Nút Áo 20K Chỉnh Ngang

RM063-503-V2 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang

50K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-503-V2 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang

RM063-204-V2 Biến Trở Nút Áo 200K Chỉnh Ngang

200K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Hết hàng

RM063-204-V2 Biến Trở Nút Áo 200K Chỉnh Ngang

EVM3E-103 Biến Trở 10K Nút Áo SMD

10K OHM, 20%, 0.15W

1,500 đ/Cái

Còn: 466 Cái

EVM3E-103 Biến Trở 10K Nút Áo SMD

RM063-504-V2 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang

500K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 490 Cái

RM063-504-V2 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang

RM063-105-V2 Biến Trở Nút Áo 1M Chỉnh Ngang

1M Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer

700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-105-V2 Biến Trở Nút Áo 1M Chỉnh Ngang
Thegioiic live support