Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Biến trở 3296W (Cermet Trimpots) (9)

List_product List_gallery

3296W-2K Ohm

2K OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 506 Cái

3296W-2K Ohm

3296W-100 Ohm

100 OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST-Rectangle

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 547 Cái

3296W-100 Ohm

3296W-500 Ohm

500 OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST-Rectangle

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 556 Cái

3296W-500 Ohm

3296W-1K Ohm

1K OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 14 Cái

3296W-1K Ohm

3296W-5K Ohm

5K OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST-Rectangle

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 837 Cái

3296W-5K Ohm

3296W-10K Ohm

10K OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 325 Cái

3296W-10K Ohm

3296W-20K Ohm

20K OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST-Rectangle

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 352 Cái

3296W-20K Ohm

3296W-50K Ohm

50K OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 665 Cái

3296W-50K Ohm

3296W-100K Ohm

100K OHM TRIMMER POTENTIOMETER - TOP ADJUST

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 231 Cái

3296W-100K Ohm
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support