Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Biến Trở 2W WTH118 (14)

List product List gallery

WTH118-105 Biến Trở 1M Ohm 2W

1M Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-105 Biến Trở 1M Ohm 2W

WTH118-474 Biến Trở 470K Ohm 2W

470K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-474 Biến Trở 470K Ohm 2W

WTH118-224 Biến Trở 220K Ohm 2W

220K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-224 Biến Trở 220K Ohm 2W

WTH118-104 Biến Trở 100K Ohm 2W

100K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-104 Biến Trở 100K Ohm 2W

WTH118-473 Biến Trở 47K Ohm 2W

47K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-473 Biến Trở 47K Ohm 2W

WTH118-223 Biến Trở 22K Ohm 2W

22K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-223 Biến Trở 22K Ohm 2W

WTH118-103 Biến Trở 10K Ohm 2W

10K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-103 Biến Trở 10K Ohm 2W

WTH118-682 Biến Trở 6.8K Ohm 2W

6.8K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-682 Biến Trở 6.8K Ohm 2W

WTH118-472 Biến Trở 4.7K Ohm 2W

4.7K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-472 Biến Trở 4.7K Ohm 2W

WTH118-222 Biến Trở 2.2K Ohm 2W

2.2K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-222 Biến Trở 2.2K Ohm 2W

WTH118-102 Biến Trở 1K Ohm 2W

1K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-102 Biến Trở 1K Ohm 2W

WTH118-681 Biến Trở 680 Ohm 2W

680R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-681 Biến Trở 680 Ohm 2W

WTH118-561 Biến Trở 560 Ohm 2W

560R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-561 Biến Trở 560 Ohm 2W

WTH118-471 Biến Trở 470 Ohm 2W

470R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-471 Biến Trở 470 Ohm 2W
Thegioiic live support