Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Biến Trở 2W 3590S (8)

List product List gallery

Núm Vặn Biến Trở 3590S

Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm

59,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

Núm Vặn Biến Trở 3590S

3590S-104 Biến Trở 100K 2W

100K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

3590S-104 Biến Trở 100K 2W

3590S-503 Biến Trở 50K 2W

50K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 28 Cái

3590S-503 Biến Trở 50K 2W

3590S-203 Biến Trở 20K 2W

20K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 42 Cái

3590S-203 Biến Trở 20K 2W

3590S-103 Biến Trở 10K 2W

10K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

3590S-103 Biến Trở 10K 2W

3590S-502 Biến Trở 5K 2W

5K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

3590S-502 Biến Trở 5K 2W

3590S-202 Biến Trở 2K 2W

2K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

3590S-202 Biến Trở 2K 2W

3590S-102 Biến Trở 1K 2W

1K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 25 Cái

3590S-102 Biến Trở 1K 2W
Thegioiic live support