Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Biến Trở 1W WH5-1A (14)

List product List gallery

Biến Trở 1M Ohm WH5 1W

1M OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 1M Ohm WH5 1W

Biến Trở 22K OHM WH5 1W

22K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 22K OHM WH5 1W

Biến Trở 220K OHM WH5 1W

220K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 220K OHM WH5 1W

Biến Trở 100K OHM WH5 1W

00K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 100K OHM WH5 1W

Biến Trở 47K OHM WH5 1W

47K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 47K OHM WH5 1W

WH5-1A-223

22K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

9,000 đ/Cái

Hết hàng

WH5-1A-223

Biến Trở 10K OHM WH5 1W

10K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Biến Trở 10K OHM WH5 1W

Biến Trở 6.8K OHM WH5 1W

6.8K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 6.8K OHM WH5 1W

Biến Trở 4.7K OHM WH5 1W

4.7K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Biến Trở 4.7K OHM WH5 1W

Biến Trở 2.2K OHM WH5 1W

2.2K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Biến Trở 2.2K OHM WH5 1W

Biến Trở 1K OHM WH5 1W

1K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 1K OHM WH5 1W

Biến Trở 680 OHM WH5 1W

680 OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 680 OHM WH5 1W

Biến Trở 560 OHM WH5 1W

560 OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 560 OHM WH5 1W

Biến Trở 470 OHM WH5 1W

470 OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 470 OHM WH5 1W
Thegioiic live support