Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Biến Trở 0.25W R09 (13)

List product List gallery

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

100K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 195 Cái

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K

100K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 251 Cái

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K

RV09S-503 Biến Trở Đơn 50K

50K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 543 Cái

RV09S-503 Biến Trở Đơn  50K

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K

10K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 259 Cái

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K

5K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 531 Cái

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K

1K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Hết hàng

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 171 Cái

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K

20K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 198 Cái

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 192 Cái

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K
Thegioiic live support