Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế (17)

List product List gallery

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 10KV

Input 110~220VAC, Output 10000VAC

755,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 10KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Input 110~220VAC, Output 8000VAC

725,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7.5KV

Input 110~220VAC, Output 7500VAC

720,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7KV

Input 110~220VAC, Output 7000VAC

715,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6.5KV

Input 110~220VAC, Output 6500VAC

710,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6KV

Input 110~220VAC, Output 6000VAC

705,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5.6KV

Input 110~220VAC, Output 5600VAC

700,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5KV

Input 110~220VAC, Output 5000VAC

695,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4.2KV

Input 110~220VAC, Output 4200VAC

689,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4.2KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4KV

Input 110~220VAC, Output 4000VAC

685,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.6KV

Input 110~220VAC, Output 3600VAC

679,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.5KV

Input 110~220VAC, Output 3500VAC

675,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3KV

Input 110~220VAC, Output 3000VAC

669,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.6KV

Input 110~220VAC, Output 1600VAC

655,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.6KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.5KV

Input 110~220VAC, Output 1500VAC

649,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.5KV

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1KV

Input 110~220VAC, Output 1000VAC

639,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1KV

Biến áp cao thế (high tension transformer)

Output: 3,000 - 10,000 VAC

0 đ/Cái

Hết hàng

Biến áp cao thế (high tension transformer)
Thegioiic live support