Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Biến Áp Cao Thế (17)

List_product List_gallery

220-10KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 10000VAC

Giá: 755,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-10KV-BA Biến Áp

220-8KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 8000VAC

Giá: 725,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-8KV-BA Biến Áp

220-7.5KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 7500VAC

Giá: 720,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-7.5KV-BA Biến Áp

220-7KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 7000VAC

Giá: 715,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-7KV-BA Biến Áp

220-6.5KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 6500VAC

Giá: 710,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-6.5KV-BA Biến Áp

220-6KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 6000VAC

Giá: 705,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-6KV-BA Biến Áp

220-5.5KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 5500VAC

Giá: 700,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-5.5KV-BA Biến Áp

220-5KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 5000VAC

Giá: 695,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-5KV-BA Biến Áp

220-4.2KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 4200VAC

Giá: 689,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-4.2KV-BA Biến Áp

220-4KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 4000VAC

Giá: 685,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-4KV-BA Biến Áp

220-3.6KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 3600VAC

Giá: 679,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-3.6KV-BA Biến Áp

220-3.5KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 3500VAC

Giá: 675,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-3.5KV-BA Biến Áp

220-3KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 3000VAC

Giá: 669,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-3KV-BA Biến Áp

220-1.6KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 1600VAC

Giá: 655,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-1.6KV-BA Biến Áp

220-1.5KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 1500VAC

Giá: 649,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-1.5KV-BA Biến Áp

220-1KV-BA Biến Áp

Input 110~220VAC, Output 1000VAC

Giá: 639,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

220-1KV-BA Biến Áp

Biến áp cao thế (high tension transformer)

Output: 3,000 - 10,000 VAC

Giá: 0 đ/Cái

Hàng còn: 0

Biến áp cao thế (high tension transformer)
Thegioiic-live-support