Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Plato-107 Kìm Cắt
Kìm cắt dây, chân linh kiện 0.1mm, gọn nhẹ, độ cứng cao
0 đ/Cái
6P-ZH1.5-Female-15cm
Dây bus 6-Pin 1 đầu Female, pitch 1.5mm, dài 15cm
6,000 đ/Cái
KCD3-BIAN Công Tắc
3 Chân DPST Công Tắc Rocker 15A/20A 250V/125VAC
10,000 đ/Cái
DS-228 Nút Nhấn Giữ
Nút Nhấn Giữ, 2 chân, 12mm, 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
PBS-110 Nút Nhấn Nhả
Nút Nhấn Nhả, 7mm, 2 chân, 250VAC/1A,125VAC/3A
4,000 đ/Cái
SPST-3P Công Tắc
20A 12V, 16A 12V 3 Chân, Có Đèn Led
4,000 đ/Cái
0805 120uH Cuộn Cảm
0805 120uH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)
0805 10nH Cuộn Cảm
0805 10nH Cuộn Cảm, 5%
2,000 đ/Gói(5pcs)

Barrier Terminal Blocks (41)

List product List gallery

HB9500-12P

Pitch:9.5mm; Poles:10P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 11,500 đ/Cái

Còn: 39 Cái

HB9500-12P

KF1000-8P

Pitch: 10.0mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-8P

KF1000-7P

Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-7P

KF1000-6P

Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-6P

KF1000-5P

Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-5P

KF1000-4P

Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-4P

KF1000-3P

Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-3P

KF1000-2P

Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-2P

HB762-10P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 6,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-10P

HB762-9P

Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-9P

HB762-8P

Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-8P

HB762-7P

Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-7P

HB762-6P

Pitch: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-6P

HB762-5P

Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-5P

HB762-4P

Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-4P

HB762-3P

Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-3P

HB762-2P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-2P

KF7.62-10P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-10P

KF7.62-9P

Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-9P

KF7.62-8P

Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-8P

KF7.62-7P

Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-7P

KF7.62-6P

Pitch: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-6P

KF7.62-5P

Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-5P

KF7.62-4P

Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-4P

KF7.62-3P

Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-3P

KF7.62-2P

Pitch: 7.62mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-2P

KF55C-10P

Pitch: 10mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-10P

KF55C-8P

Pitch: 10mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 8,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-8P

KF55C-7P

Pitch: 10mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 7,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-7P

KF55C-5P

Pitch: 10mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-5P

KF55C-4P

Pitch: 10mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-4P

KF55C-3P

Pitch: 10mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-3P

KF55C-2P

Pitch: 10mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-2P

HB9500-8P

Pitch:9.5mm; Poles:8P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 8,500 đ/Cái

Còn: 453 Cái

HB9500-8P

HB9500-6P

Pitch:9.5mm; Poles:6P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 6,500 đ/Cái

Còn: 181 Cái

HB9500-6P

HB9500-5P

Pitch:9.5mm; Poles:5P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 389 Cái

HB9500-5P

HB9500-4P

Pitch:9.5mm; Poles:4P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 1115 Cái

HB9500-4P

HB9500-3P

Pitch:9.5mm; Poles:3P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 851 Cái

HB9500-3P

HB9500-2P

Pitch:9.5mm; Poles:2P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

HB9500-2P

HB9500-10P

Pitch:9.5mm; Poles:10P; Rated Voltage/Current: 300V/25A

Giá: 10,500 đ/Cái

Còn: 174 Cái

HB9500-10P
Thegioiic live support