Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Barrier Terminal Blocks (42)

List product List gallery

2P-KF49-9.5

Pitch: 9.5mm, Poles: 2P, 300V/25A

1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF49-9.5

KF1000-8P

Pitch: 10.0mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-8P

KF1000-7P

Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-7P

KF1000-6P

Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-6P

KF1000-5P

Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-5P

KF1000-4P

Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-4P

KF1000-3P

Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

2,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-3P

KF1000-2P

Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

2,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-2P

HB762-10P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

6,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-10P

HB762-9P

Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-9P

HB762-8P

Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-8P

HB762-7P

Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-7P

HB762-6P

Pitch: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-6P

HB762-5P

Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-5P

HB762-4P

Pitch: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-4P

HB762-3P

Pitch: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

2,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-3P

HB762-2P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

2,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-2P

KF7.62-10P

Pitch: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-10P

KF7.62-9P

Pitch: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-9P

KF7.62-8P

Pitch: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-8P

KF7.62-7P

Pitch: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-7P

KF7.62-6P

Pitch: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-6P

KF7.62-5P

Pitch: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-5P

KF7.62-4P

Pitch 7.62mm; 4 cực; 450V 24A, màu đen

2,500 đ/Cái

Còn: 1925 Cái

KF7.62-4P

KF7.62-3P

Pitch 7.62mm; 2 cực; 450V 24A, màu đen

2,000 đ/Cái

Còn: 2976 Cái

KF7.62-3P

KF7.62-2P

Pitch 7.62mm; 2 cực; 450V 24A, màu đen

1,500 đ/Cái

Còn: 2933 Cái

KF7.62-2P

KF55C-10P

Pitch: 10mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

9,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-10P

KF55C-8P

Pitch: 10mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

8,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-8P

KF55C-7P

Pitch: 10mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

7,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-7P

KF55C-5P

Pitch: 10mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-5P

KF55C-4P

Pitch: 10mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-4P

KF55C-3P

Pitch: 10mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-3P

KF55C-2P

Pitch: 10mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-2P

HB9500-8P

Pitch 9.5mm, Poles 8P, 300V/25A

8,500 đ/Cái

Còn: 423 Cái

HB9500-8P

HB9500-6P

Pitch 9.5mm, Poles 6P, 300V/25A

6,500 đ/Cái

Còn: 27 Cái

HB9500-6P

HB9500-5P

Pitch 9.5mm, Poles 5P, 300V/25A

5,500 đ/Cái

Còn: 268 Cái

HB9500-5P

HB9500-4P

Pitch 9.5mm, Poles 4P, 300V/25A

4,500 đ/Cái

Còn: 962 Cái

HB9500-4P

HB9500-3P

Pitch 9.5mm, Poles 3P, 300V/25A

3,500 đ/Cái

Còn: 1698 Cái

HB9500-3P

HB9500-2P

Pitch 9.5mm, Poles 2P, 300V/25A

2,500 đ/Cái

Còn: 873 Cái

HB9500-2P

HB9500-10P

Pitch 9.5mm, Poles 10P, 300V/25A

10,500 đ/Cái

Còn: 442 Cái

HB9500-10P
Thegioiic live support