Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Băng Keo (27)

List product List gallery

EMI-6020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 60mm, Dài 20m

Giá: 310,000 đ/Cuộn

Hết hàng

EMI-6020 Băng Keo Đồng

EMI-5020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 50mm, Dài 20m

Giá: 259,000 đ/Cuộn

Hết hàng

EMI-5020 Băng Keo Đồng

EMI-4020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 40mm, Dài 20m

Giá: 199,000 đ/Cuộn

Hết hàng

EMI-4020 Băng Keo Đồng

EMI-3520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 35mm, Dài 20m

Giá: 179,000 đ/Cuộn

Còn: 10 Cuộn

EMI-3520 Băng Keo Đồng

EMI-3020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 30mm, Dài 20m

Giá: 150,000 đ/Cuộn

Còn: 9 Cuộn

EMI-3020 Băng Keo Đồng

EMI-2520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 25mm, Dài 20m

Giá: 129,000 đ/Cuộn

Còn: 15 Cuộn

EMI-2520 Băng Keo Đồng

EMI-2020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 20mm, Dài 20m

Giá: 99,000 đ/Cuộn

Còn: 15 Cuộn

EMI-2020 Băng Keo Đồng

EMI-1520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 15mm, Dài 20m

Giá: 75,000 đ/Cuộn

Còn: 14 Cuộn

EMI-1520 Băng Keo Đồng

EMI-1220 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 12mm, Dài 2m

Giá: 65,000 đ/Cuộn

Còn: 20 Cuộn

EMI-1220 Băng Keo Đồng

EMI-1020 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 10mm, Dài 20m

Giá: 52,000 đ/Cuộn

Còn: 19 Cuộn

EMI-1020 Băng Keo Đồng

EMI-0820 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 08mm, Dài 20m

Giá: 42,000 đ/Cuộn

Còn: 20 Cuộn

EMI-0820 Băng Keo Đồng

EMI-0620 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 6mm, Dài 20m

Giá: 35,000 đ/Cuộn

Còn: 20 Cuộn

EMI-0620 Băng Keo Đồng

EMI-0520 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 5mm, Dài 20m

Giá: 29,000 đ/Cuộn

Còn: 40 Cuộn

EMI-0520 Băng Keo Đồng

EMI-0320 Băng Keo Đồng

99.98% Đồng, Rộng 3mm, Dài 20m

Giá: 21,000 đ/Cuộn

Còn: 19 Cuộn

EMI-0320 Băng Keo Đồng

SPT-0530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=5mm, Dài=30M

Giá: 14,000 đ/Cuộn

Còn: 2 Cuộn

SPT-0530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-0830 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=8mm, Dài=30M

Giá: 16,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-0830 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-1030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=10mm, Dài=30M

Giá: 19,000 đ/Cuộn

Còn: 66 Cuộn

SPT-1030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-1530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=15mm, Dài=30M

Giá: 29,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-1530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-2030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=20mm, Dài=30M

Giá: 49,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-2030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-2530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=25mm, Dài=30M

Giá: 59,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-2530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-3030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=30mm, Dài=30M

Giá: 69,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-3030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-3530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=35mm, Dài=30M

Giá: 79,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-3530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-4030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=40mm, Dài=30M

Giá: 89,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-4030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-4530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, W=45mm, Length=30M

Giá: 99,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-4530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-5030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=50mm, Dài=30M

Giá: 109,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-5030 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-5530 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=55mm, Dài=30M

Giá: 119,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-5530 Băng Keo Chịu Nhiệt

SPT-6030 Băng Keo Chịu Nhiệt

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=60mm, Dài=30M

Giá: 129,000 đ/Cuộn

Hết hàng

SPT-6030 Băng Keo Chịu Nhiệt
Thegioiic live support