Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

AVR, Xmega AVR (63)

List product List gallery

ATMEGA64A-AU

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP

55,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA64A-AU

ATTINY13A-PU

IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8DIP

16,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY13A-PU

ATTINY24A-SSU

IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC

20,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY24A-SSU

ATTINY44A-SSU

IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC

27,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY44A-SSU

ATTINY2313A-SU

IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC

24,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY2313A-SU

ATTINY2313A-PU

IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP

27,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY2313A-PU

ATMEGA8515L-8AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 44TQFP

65,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8515L-8AU

ATMEGA8535L-8PU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 40DIP

65,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8535L-8PU

ATMEGA8535L-8AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 44TQFP

33,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8535L-8AU

ATMEGA48PA-AU

IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32TQFP

25,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA48PA-AU

ATMEGA48PA-PU

IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP

33,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA48PA-PU

ATMEGA168PA-PU

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP

118,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA168PA-PU

ATMEGA32L-8PU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP

92,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA32L-8PU

ATMEGA32L-8AU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP

62,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA32L-8AU

ATMEGA128L-8AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP

92,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA128L-8AU

ATMEGA64L-8AU

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP

88,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA64L-8AU

ATMEGA8535-16PU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 40DIP

86,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8535-16PU

ATMEGA8515L-8PU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 40DIP

85,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8515L-8PU

ATtiny85-20SU

8-bit Microcontrollers - MCU AVR 8K FLSH 512B EE 512B SRAM ADC 5V

28,000 đ/Cái

Còn: 95 Cái

ATtiny85-20SU

ATtiny85-20PU

8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 0.512kB EEPROM

32,000 đ/Cái

Hết hàng

ATtiny85-20PU

ATMEGA1284P-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 44TQFP

99,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

ATMEGA1284P-AU

ATmega168-20AU

8-bit Microcontrollers - MCU 16kB Flash 0.5kB EEPROM 23 I/O Pins

75,000 đ/Cái

Hết hàng

ATmega168-20AU

ATTINY13A-SSU

AVR ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1KB (512 x 16) FLASH 8-SOIC

10,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY13A-SSU

ATMEGA8515-16AU

8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins

79,000 đ/Cái

Còn: 62 Cái

ATMEGA8515-16AU

ATMEGA88PA-AU

AVR microcontroller; Flash:8kx8bit; EEPROM:512B; SRAM:1024B

32,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA88PA-AU

ATMEGA328P-MU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32QFN

35,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

ATMEGA328P-MU

ATMEGA328P-PU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP

43,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

ATMEGA328P-PU

ATMEGA88A-AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP

25,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA88A-AU

ATMEGA128A-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP

89,000 đ/Cái

Còn: 71 Cái

ATMEGA128A-AU

ATXMEGA256A3-AU

IC MCU 8BIT 256KB FLASH 64TQFP

230,000 đ/Cái

Hết hàng

ATXMEGA256A3-AU

ATXMEGA128A1-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 100TQFP

189,000 đ/Cái

Hết hàng

ATXMEGA128A1-AU

ATXMEGA64A3-AU

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP

119,000 đ/Cái

Hết hàng

ATXMEGA64A3-AU

ATMEGA16U2-MU

MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN

45,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA16U2-MU

ATMEGA32U4-AU

MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP

85,000 đ/Cái

Còn: 53 Cái

ATMEGA32U4-AU

ATMEGA328P-AU

MCU AVR 32K FLASH 32TQFP

38,000 đ/Cái

Còn: 185 Cái

ATMEGA328P-AU

ATMEGA8L-8PU

IC AVR MCU 8K 8MHZ 3V 28DIP

28,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8L-8PU

ATMEGA16A-AU

MCU AVR 16K FLASH 16MHZ 44-TQFP

49,000 đ/Cái

Còn: 15 Cái

ATMEGA16A-AU

ATMEGA8-16AU

IC AVR MCU 8K 16MHZ 5V 32TQFP

26,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8-16AU

ATMEGA8A-AU

MCU AVR 8K FLASH 16MHZ 32-TQFP

24,000 đ/Cái

Còn: 129 Cái

ATMEGA8A-AU

ATMEGA1284P-MU

MCU AVR 128K ISP FLASH 44-QFN

162,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

ATMEGA1284P-MU
Thegioiic live support