Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

AVR (40)

List_product List_gallery

ATTINY13A-SSU

AVR AVR® ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1KB (512 x 16) FLASH 8-SOIC

Giá: 16,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

ATTINY13A-SSU

ATMEGA8515-16AU

8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins

Giá: 79,000 đ/Cái

Còn: 61 Cái

ATMEGA8515-16AU

ATMEGA88PA-AU

AVR microcontroller; Flash:8kx8bit; EEPROM:512B; SRAM:1024B

Giá: 32,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA88PA-AU

ATMEGA328P-MU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32QFN

Giá: 48,000 đ/Cái

Còn: 41 Cái

ATMEGA328P-MU

ATMEGA328P-PU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP

Giá: 65,000 đ/Cái

Còn: 75 Cái

ATMEGA328P-PU

ATMEGA88A-AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA88A-AU

ATMEGA128A-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 55 Cái

ATMEGA128A-AU

ATMEGA16U2-MU

MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN

Giá: 73,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA16U2-MU

ATMEGA32U4-AU

MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP

Giá: 165,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

ATMEGA32U4-AU

ATMEGA328P-AU

MCU AVR 32K FLASH 32TQFP

Giá: 57,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

ATMEGA328P-AU

ATMEGA8L-8PU

IC AVR MCU 8K 8MHZ 3V 28DIP

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA8L-8PU

ATMEGA16A-AU

MCU AVR 16K FLASH 16MHZ 44-TQFP

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

ATMEGA16A-AU

ATMEGA8-16AU

IC AVR MCU 8K 16MHZ 5V 32TQFP

Giá: 26,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

ATMEGA8-16AU

ATMEGA8A-AU

MCU AVR 8K FLASH 16MHZ 32-TQFP

Giá: 24,000 đ/Cái

Còn: 193 Cái

ATMEGA8A-AU

ATMEGA1284P-MU

MCU AVR 128K ISP FLASH 44-QFN

Giá: 162,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

ATMEGA1284P-MU

AT90USB162-16MU

MCU AVR USB 16K FLASH 32-QFN

Giá: 85,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

AT90USB162-16MU

ATMEGA88PA-PU

MCU AVR 8K ISP FLASH MEM 28-DIP

Giá: 54,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA88PA-PU

AT90USB162-16AU

MCU AVR USB 16K FLASH 32-TQFP

Giá: 75,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

AT90USB162-16AU

ATMEGA640-16AU

IC MCU AVR 64K FLASH 100-TQFP

Giá: 165,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA640-16AU

ATMEGA2560-16AU

IC AVR MCU 256K 16MHZ 100TQFP

Giá: 150,000 đ/Cái

Còn: 52 Cái

ATMEGA2560-16AU

ATMEGA1280-16AU

IC MCU AVR 128K FLASH 100-TQFP

Giá: 199,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

ATMEGA1280-16AU

ATMEGA1281-16AU

IC MCU AVR 128K FLASH 64-TQFP

Giá: 169,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

ATMEGA1281-16AU

ATMEGA32-16AU

AVR MCU, 32K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel

Giá: 59,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA32-16AU

ATMEGA32-16PU

AVR MCU, 32K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel

Giá: 126,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA32-16PU

ATMEGA8A-PU

AVR MCU, 8K FLASH, 16MHZ, 28-PDIP Atmel

Giá: 34,000 đ/Cái

Còn: 111 Cái

ATMEGA8A-PU

ATMEGA32A-AU

AVR MCU, 32K FLASH, 16MHZ, 44-TQFP, Atmel

Giá: 59,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

ATMEGA32A-AU

ATMEGA32A-PU

AVR MCU, 32K FLASH, 16MHZ, 40-PDIP, Atmel

Giá: 70,000 đ/Cái

Còn: 33 Cái

ATMEGA32A-PU

ATTINY13-20SSI

AVR MCU, 1K FLASH, 20MHZ, 8SOIC, Atmel

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATTINY13-20SSI

ATMEGA16-16PU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel

Giá: 73,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA16-16PU

ATMEGA16-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel, Atmel

Giá: 59,000 đ/Cái

Còn: 27 Cái

ATMEGA16-16AU

ATMEGA8515-16PU

AVR MCU, 8K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel

Giá: 92,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

ATMEGA8515-16PU

ATMEGA16A-PU

AVR MCU, 16K FLASH, 16MHZ, 40-PDIP, Atmel

Giá: 59,000 đ/Cái

Còn: 68 Cái

ATMEGA16A-PU

ATMEGA64-16AU

AVR MCU, 64K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, Atmel

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

ATMEGA64-16AU

ATMEGA644PV-10PU

AVR MCU, 64K FLASH, 40-DIP, Atmel

Giá: 129,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA644PV-10PU

ATMEGA128-16AU

AVR MCU, 128K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, Atmel

Giá: 79,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA128-16AU

ATMEGA169-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, ATMEL

Giá: 79,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA169-16AU

ATMEGA162-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel

Giá: 80,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA162-16AU

ATMEGA165P-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 64-TQFP, ATMEL

Giá: 126,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA165P-16AU

ATMEGA8535-16AU

AVR MCU, 8K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel

Giá: 50,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ATMEGA8535-16AU

ATMEGA162-16PU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 40DIP, ATMEL

Giá: 110,000 đ/Cái

Còn: 28 Cái

ATMEGA162-16PU
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support