Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

AVR (39)

List_product List_gallery

ATMEGA8515-16AU

8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins

Giá : 79,000 đ/Cái

Còn : 63 Cái

ATMEGA8515-16AU

ATMEGA88PA-AU

AVR microcontroller; Flash:8kx8bit; EEPROM:512B; SRAM:1024B

Giá : 32,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA88PA-AU

ATMEGA328P-MU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32QFN

Giá : 48,000 đ/Cái

Còn : 42 Cái

ATMEGA328P-MU

ATMEGA328P-PU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP

Giá : 65,000 đ/Cái

Còn : 88 Cái

ATMEGA328P-PU

ATMEGA88A-AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP

Giá : 25,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA88A-AU

ATMEGA128A-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP

Giá : 95,000 đ/Cái

Còn : 55 Cái

ATMEGA128A-AU

ATMEGA16U2-MU

MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN

Giá : 73,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA16U2-MU

ATMEGA32U4-AU

MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP

Giá : 165,000 đ/Cái

Còn : 20 Cái

ATMEGA32U4-AU

ATMEGA328P-AU

MCU AVR 32K FLASH 32TQFP

Giá : 57,000 đ/Cái

Còn : 76 Cái

ATMEGA328P-AU

ATMEGA8L-8PU

IC AVR MCU 8K 8MHZ 3V 28DIP

Giá : 35,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA8L-8PU

ATMEGA16A-AU

MCU AVR 16K FLASH 16MHZ 44-TQFP

Giá : 49,000 đ/Cái

Còn : 24 Cái

ATMEGA16A-AU

ATMEGA8-16AU

IC AVR MCU 8K 16MHZ 5V 32TQFP

Giá : 26,000 đ/Cái

Còn : 17 Cái

ATMEGA8-16AU

ATMEGA8A-AU

MCU AVR 8K FLASH 16MHZ 32-TQFP

Giá : 24,000 đ/Cái

Còn : 21 Cái

ATMEGA8A-AU

ATMEGA1284P-MU

MCU AVR 128K ISP FLASH 44-QFN

Giá : 162,000 đ/Cái

Còn : 6 Cái

ATMEGA1284P-MU

AT90USB162-16MU

MCU AVR USB 16K FLASH 32-QFN

Giá : 85,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

AT90USB162-16MU

ATMEGA88PA-PU

MCU AVR 8K ISP FLASH MEM 28-DIP

Giá : 54,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA88PA-PU

AT90USB162-16AU

MCU AVR USB 16K FLASH 32-TQFP

Giá : 75,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

AT90USB162-16AU

ATMEGA640-16AU

IC MCU AVR 64K FLASH 100-TQFP

Giá : 165,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA640-16AU

ATMEGA2560-16AU

IC AVR MCU 256K 16MHZ 100TQFP

Giá : 150,000 đ/Cái

Còn : 11 Cái

ATMEGA2560-16AU

ATMEGA1280-16AU

IC MCU AVR 128K FLASH 100-TQFP

Giá : 199,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA1280-16AU

ATMEGA1281-16AU

IC MCU AVR 128K FLASH 64-TQFP

Giá : 169,000 đ/Cái

Còn : 8 Cái

ATMEGA1281-16AU

ATMEGA32-16AU

AVR MCU, 32K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel

Giá : 59,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA32-16AU

ATMEGA32-16PU

AVR MCU, 32K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel

Giá : 126,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA32-16PU

ATMEGA8A-PU

AVR MCU, 8K FLASH, 16MHZ, 28-PDIP Atmel

Giá : 34,000 đ/Cái

Còn : 722 Cái

ATMEGA8A-PU

ATMEGA32A-AU

AVR MCU, 32K FLASH, 16MHZ, 44-TQFP, Atmel

Giá : 59,000 đ/Cái

Còn : 60 Cái

ATMEGA32A-AU

ATMEGA32A-PU

AVR MCU, 32K FLASH, 16MHZ, 40-PDIP, Atmel

Giá : 70,000 đ/Cái

Còn : 15 Cái

ATMEGA32A-PU

ATTINY13-20SSI

AVR MCU, 1K FLASH, 20MHZ, 8SOIC, Atmel

Giá : 19,000 đ/Cái

Còn : 12 Cái

ATTINY13-20SSI

ATMEGA16-16PU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel

Giá : 73,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA16-16PU

ATMEGA16-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel, Atmel

Giá : 59,000 đ/Cái

Còn : 22 Cái

ATMEGA16-16AU

ATMEGA8515-16PU

AVR MCU, 8K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel

Giá : 99,000 đ/Cái

Còn : 15 Cái

ATMEGA8515-16PU

ATMEGA16A-PU

AVR MCU, 16K FLASH, 16MHZ, 40-PDIP, Atmel

Giá : 59,000 đ/Cái

Còn : 91 Cái

ATMEGA16A-PU

ATMEGA64-16AU

AVR MCU, 64K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, Atmel

Giá : 89,000 đ/Cái

Còn : 24 Cái

ATMEGA64-16AU

ATMEGA644PV-10PU

AVR MCU, 64K FLASH, 40-DIP, Atmel

Giá : 129,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA644PV-10PU

ATMEGA128-16AU

AVR MCU, 128K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, Atmel

Giá : 79,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA128-16AU

ATMEGA169-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, ATMEL

Giá : 79,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA169-16AU

ATMEGA162-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel

Giá : 80,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA162-16AU

ATMEGA165P-16AU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 64-TQFP, ATMEL

Giá : 126,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA165P-16AU

ATMEGA8535-16AU

AVR MCU, 8K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel

Giá : 50,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ATMEGA8535-16AU

ATMEGA162-16PU

AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 40DIP, ATMEL

Giá : 110,000 đ/Cái

Còn : 28 Cái

ATMEGA162-16PU
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support