Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 6mm
30 răng, lỗ 6mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 5mm
30 răng, lỗ 5mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
FM-1.27-2X40-SMD
80(40x2) pin 1.27mm SMD Female connector
15,000 đ/Cái
RJ11-4P4C-FM
Modular Plug Network Cable Connector Clear 6Pins-Female
1,300 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
165,000 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái

Automotive Fuses (18)

List product List gallery

V-ACU-5MM

Đế cầu chì V-ACU

Giá: 15,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-5MM

V-ACS-5MM

Đế cầu chì V-ACS

Giá: 15,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACS-5MM

V-ACU-40A

Automotive Fuses 40A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-40A

V-ACU-35A

Automotive Fuses 35A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-35A

V-ACU-30A

Automotive Fuses 30A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-30A

V-ACU-25A

Automotive Fuses 25A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-25A

V-ACU-20A

Automotive Fuses 20A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-20A

V-ACU-15A

Automotive Fuses 15A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-15A

V-ACU-10A

Automotive Fuses 10A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-10A

V-ACU-7.5A

Automotive Fuses 7.5A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-7.5A

V-ACU-5A

Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE B MINI, size L x W x H (19 x 5 x 7mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACU-5A

V-ACS-30A

Automotive Fuses 30A 32VDC BLADE MINI, size L x W x H (10.90 x 3.80 x 8.0mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACS-30A

V-ACS-25A

Automotive Fuses 25A 32VDC BLADE MINI, size L x W x H (10.90 x 3.80 x 8.0mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACS-25A

V-ACS-20A

Automotive Fuses 20A 32VDC BLADE MINI, size L x W x H (10.90 x 3.80 x 8.0mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

V-ACS-20A

V-ACS-15A

Automotive Fuses 15A 32VDC BLADE MINI, size L x W x H (10.90 x 3.80 x 8.0mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACS-15A

V-ACS-10A

Automotive Fuses 10A 32VDC BLADE MINI, size L x W x H (10.90 x 3.80 x 8.0mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACS-10A

V-ACS-7.5A

Automotive Fuses 7.5A 32VDC BLADE MINI, size L x W x H (10.90 x 3.80 x 8.0mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACS-7.5A

V-ACS-5A

Automotive Fuses 5A 32VDC BLADE MINI, size L x W x H (10.90 x 3.80 x 8.0mm)

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

V-ACS-5A
Thegioiic live support