Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Arduino (20)

List_product List_gallery

CN-UNO-R3 Mega328 Board

ATmega328p microcontroller, 32Kflash

Giá: 115,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

CN-UNO-R3 Mega328 Board

Tiny RTC I2C

24C32 Memory DS1307 Clock RTC For Arduino

Giá: 28,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

Tiny RTC I2C

UNO R3 ATMEGA328P-AU MicroUSB

UNO R3 ATMEGA328P-AU CH340G MicroUSB

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 27 Cái

UNO R3 ATMEGA328P-AU MicroUSB

Pro Mini 3.3V V3

ATmega328P 3.3V Adjustable 16MHz

Giá: 49,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Pro Mini 3.3V V3

Leonardo Pro Micro Arduino

Module USB Leonardo ATMega32U4 5V 16MHz Controller Pro-Micro.

Giá: 120,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Leonardo Pro Micro Arduino

Arduino MEGA2560 R3 CH340

54 input/output pins, 16 analog inputs, 4 UARTs, 16 MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB

Giá: 178,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

Arduino MEGA2560 R3 CH340

Arduino MEGA2560 R3 Case

Vỏ mica Arduino MEGA2560 R3

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Arduino MEGA2560 R3 Case

Arduino UNO Case

Vỏ mica board Arduino UNO

Giá: 18,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Arduino UNO Case

Arduino Esplora

ATmega32U4, Flash: 32KB, SRAM: 2.5KB

Giá: 560,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

Arduino Esplora

Lilypad Arduino - ATmega328P

Main Board ATmega328P 16M

Giá: 80,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

Lilypad Arduino - ATmega328P

Uno R3 ATmega328-SMD

ATmega328P-AU ARDUINO BOARD, CH340 USB connector

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

Uno R3 ATmega328-SMD

Pro Mini 5V V3

ATmega328P 5V Adjustable 16MHZ

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

Pro Mini 5V V3

Pro Mini V2

ATmega328P 5V Adjustable 16MHz

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Pro Mini V2

Arduino Nano V3.0

V3.0 ATMEGA328 FT232RL, hỗ trợ Win7, Win8

Giá: 64,000 đ/Cái

Còn: 22 Cái

Arduino Nano V3.0

Arduino Mega ADK 2560

Arduino Mega ADK R3, SRAM: 8 KB, EEPROM: 4 KB

Giá: 415,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

Arduino Mega ADK 2560

Arduino Pro Micro

ATMega 32U4 running at 5V/16MHz

Giá: 115,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Arduino Pro Micro

Arduino Leonardo

ATmega32u4, SRAM: 2.5 KB, EEPROM: 1 KB, Clock Speed: 16 MHz

Giá: 155,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

Arduino Leonardo

Arduino Due R3

SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU, 84Mhz, 96 KBytes SRAM

Giá: 429,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

Arduino Due R3

Arduino MEGA2560 R3

54 input/output pins, 16 analog inputs, 4 UARTs, 16 MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB

Giá: 215,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

Arduino MEGA2560 R3

Arduino Uno R3 - ATmega328

ARDUINO Uno R3 - ATMEGA328, ARDUINO UNO, EVAL BOARD

Giá: 139,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Arduino Uno R3 - ATmega328
Thegioiic-live-support