Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Arduino (14)

List_product List_gallery

Arduino MEGA2560 R3 Case

Vỏ mica Arduino MEGA2560 R3

Giá: 69,000 đ/Cái

Còn: 15 Cái

Arduino MEGA2560 R3 Case

Arduino UNO Case

Vỏ mica board Arduino UNO

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

Arduino UNO Case

Arduino Esplora

ATmega32U4, Flash: 32KB, SRAM: 2.5KB

Giá: 560,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Arduino Esplora

Lilypad Arduino - ATmega328P

Main Board ATmega328P 16M

Giá: 80,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

Lilypad Arduino - ATmega328P

Arduino Uno R3 - ATmega328-SMD

ARDUINO Uno R3 - ATMEGA328, ARDUINO UNO, EVAL BOARD

Giá: 125,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

Arduino Uno R3 - ATmega328-SMD

Pro Mini V3

ATmega328P 5V Adjustable 16MHZ, 3.3-12V

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

Pro Mini V3

Pro Mini V2

ATmega328P 5V Adjustable 16MHZ

Giá: 65,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

Pro Mini V2

Arduino Nano V3.0

V3.0 ATMEGA328 FT232RL, hỗ trợ Win7, Win8

Giá: 69,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Arduino Nano V3.0

Arduino Mega ADK 2560

Arduino Mega ADK R3, SRAM: 8 KB, EEPROM: 4 KB

Giá: 600,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Arduino Mega ADK 2560

Arduino Pro Micro

ATMega 32U4 running at 5V/16MHz

Giá: 200,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Arduino Pro Micro

Arduino Leonardo

ATmega32u4, SRAM: 2.5 KB, EEPROM: 1 KB, Clock Speed: 16 MHz

Giá: 155,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

Arduino Leonardo

Arduino Due R3

SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU, 84Mhz, 96 KBytes SRAM

Giá: 449,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Arduino Due R3

Arduino Mega 2560 R3

54 digital input/output pin, 16 analog inputs, 4 UARTs, 16 MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB

Giá: 209,000 đ/Cái

Còn: 12 Cái

Arduino Mega 2560 R3

Arduino Uno R3 - ATmega328

ARDUINO Uno R3 - ATMEGA328, ARDUINO UNO, EVAL BOARD

Giá: 145,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

Arduino Uno R3 - ATmega328
Thegioiic-live-support