Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Red Flash Buzzer 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA
0 đ/Cái
KCD4-3 Công Tắc
6 chân 16A 250VAC/ 20A 125VAC
8,000 đ/Cái
DS-227 Nút Nhấn Nhả
12mm Nút Nhấn Nhả 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
16mm Nút Nhấn Thép Không Gỉ
1NO 3A/250VDC
21,000 đ/Cái
1uF 16V 0805
Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)
3,300 đ/Gói(10pcs)
Plato-107 Kìm Cắt
Kìm cắt dây, chân linh kiện 0.1mm, gọn nhẹ, độ cứng cao
29,000 đ/Cái
KCD4 Công Tắc
4 chân, AC 16A 250V, AC 20A 125V
11,000 đ/Cái

AC Motor Capacitors (22)

List product List gallery

20UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 20UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

Giá: 63,000 đ/Cái

Hết hàng

20UF-CBB61

18UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 18UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

Giá: 59,000 đ/Cái

Hết hàng

18UF-CBB61

16UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 16UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

Giá: 57,000 đ/Cái

Hết hàng

16UF-CBB61

15UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 15UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 55,000 đ/Cái

Hết hàng

15UF-CBB61

14UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 14UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 50,000 đ/Cái

Hết hàng

14UF-CBB61

12UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 12UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 45,000 đ/Cái

Hết hàng

12UF-CBB61

10UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 10UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 40,000 đ/Cái

Hết hàng

10UF-CBB61

8UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 8UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 35,000 đ/Cái

Hết hàng

8UF-CBB61

7UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 7UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 30,000 đ/Cái

Hết hàng

7UF-CBB61

6UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 6UF 450VAC, Size 47x20x33MM, +/- 5%

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

6UF-CBB61

5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 19,000 đ/Cái

Hết hàng

5UF-CBB61

4.75UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4.75UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 17,000 đ/Cái

Hết hàng

4.75UF-CBB61

4.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4.5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 16,000 đ/Cái

Hết hàng

4.5UF-CBB61

4UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 14,000 đ/Cái

Hết hàng

4UF-CBB61

3.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 3.5UF 450VAC, Size 38x21x30MM, +/- 5%

Giá: 12,000 đ/Cái

Hết hàng

3.5UF-CBB61

3UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 3UF 450VAC, Size 38x21x30MM, +/- 5%

Giá: 11,000 đ/Cái

Hết hàng

3UF-CBB61

2.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 2.5UF 450VAC, Size 35x17x27MM, +/- 5%

Giá: 10,000 đ/Cái

Hết hàng

2.5UF-CBB61

2UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 2UF 450VAC, Size 35x12x27MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

2UF-CBB61

1.8UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.8UF 450VAC, Size 35x12x27MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

1.8UF-CBB61

1.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.5UF 450VAC, Size 35x12x22MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

1.5UF-CBB61

1.2UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.2UF 450VAC, Size 35x12x22MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

1.2UF-CBB61

1UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1UF 450VAC, Size 35x11x20MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

1UF-CBB61
Thegioiic live support