Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

AC Motor capacitors (22)

List_product List_gallery

20UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 20UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

Giá: 70,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

20UF-CBB61

18UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 18UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

Giá: 65,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

18UF-CBB61

16UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 16UF 450VAC, Size 50x31x43MM, +/- 5%

Giá: 60,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

16UF-CBB61

15UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 15UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 55,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

15UF-CBB61

14UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 14UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 50,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

14UF-CBB61

12UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 12UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 45,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

12UF-CBB61

10UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 10UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 40,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

10UF-CBB61

8UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 8UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8UF-CBB61

7UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 7UF 450VAC, Size 50x25x35MM, +/- 5%

Giá: 30,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

7UF-CBB61

6UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 6UF 450VAC, Size 47x20x33MM, +/- 5%

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

6UF-CBB61

5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

5UF-CBB61

4.75UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4.75UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 17,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

4.75UF-CBB61

4.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4.5UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

4.5UF-CBB61

4UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 4UF 450VAC, Size 40x23x32MM, +/- 5%

Giá: 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

4UF-CBB61

3.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 3.5UF 450VAC, Size 38x21x30MM, +/- 5%

Giá: 12,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

3.5UF-CBB61

3UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 3UF 450VAC, Size 38x21x30MM, +/- 5%

Giá: 11,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

3UF-CBB61

2.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 2.5UF 450VAC, Size 35x17x27MM, +/- 5%

Giá: 10,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2.5UF-CBB61

2UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 2UF 450VAC, Size 35x12x27MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2UF-CBB61

1.8UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.8UF 450VAC, Size 35x12x27MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.8UF-CBB61

1.5UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.5UF 450VAC, Size 35x12x22MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.5UF-CBB61

1.2UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1.2UF 450VAC, Size 35x12x22MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.2UF-CBB61

1UF-CBB61

Tụ khởi động động cơ 1UF 450VAC, Size 35x11x20MM, +/- 5%

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1UF-CBB61
Thegioiic-live-support