Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

8D43 SMD Inductors (8)

List_product List_gallery

8D43-101

100UH, 1.3A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8D43-101

8D43-680

68UH, 1.5A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8D43-680

8D43-470

47UH, 1.8A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 582 Cái

8D43-470

8D43-330

33UH, 2.6A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 2010 Cái

8D43-330

8D43-220

22UH, 2.6A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 247 Cái

8D43-220

8D43-100

10UH, 4.0A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8D43-100

8D43-6R8

6.8UH, 4.4A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8D43-6R8

8D43-4R7

4.7UH, 5.6A, L × W × H:8.3 × 8.3 × 4.5 mm, SMD Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8D43-4R7
Thegioiic-live-support