Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > LCDs, LEDs, Touch Panels > LEDs >

7-Segment LED Displays

7-Segment LED Displays (38)

List_product List_gallery

12011AH

1.2inch Cathode, RED, 10Pins, Size: 28.8×40.8×9.00 mm

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 97 Cái

12011AH

SR410281N

0.28 inch, 4 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 390 Cái

SR410281N

SP-10801

0.8inch, LED 7 đoạn, 3 chữ số, màu đỏ, Anode chung

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 90 Cái

SP-10801

SP-20801

0.8inch, LED 7 đoạn, 3 chữ số, màu đỏ, Cathode chung

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SP-20801

SM-10563

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Anode chung

Giá: 3,200 đ/Cái

Còn: 2679 Cái

SM-10563

SM-20563

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Cathode chung

Giá: 3,200 đ/Cái

Còn: 229 Cái

SM-20563

SM-10304

0.30 inch, 1 Digit,7-Segment, Common Anode

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 238 Cái

SM-10304

SN-10281

0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

SN-10281

SN-20281

0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common cathode

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 110 Cái

SN-20281

SM-10361

0.36 inch, RED, 1 Digit, 7-Segment, Common Anode

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 589 Cái

SM-10361

SM-10561-Green

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu xanh lá, Anode chung

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 716 Cái

SM-10561-Green

SM-10561-Red

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Anode chung

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 201 Cái

SM-10561-Red

SM-10561-Blue

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu xanh dương, Anode chung

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 484 Cái

SM-10561-Blue

SM-10561-Yellow

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu vàng, Anode chung

Giá: 4,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

SM-10561-Yellow

SM-20561-Red

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Cathode chung

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 213 Cái

SM-20561-Red

SN-50561

0.56 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 830 Cái

SN-50561

TG-20561

0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Cathode LED

Giá: 7,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-20561

TG-10561

0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LED

Giá: 7,500 đ/Cái

Còn: 472 Cái

TG-10561

5461BS LED Đồng Hồ

0.56inch, LED 7 đoạn hiển thị dạng đồng hồ. Màu đỏ, Anode chung

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 71 Cái

5461BS LED Đồng Hồ

SR-10561

0.56 inch, 4 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LEDs

Giá: 8,500 đ/Cái

Còn: 17 Cái

SR-10561

TG-20806

0.8inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 6,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-20806

TG-10806

0.8inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 6,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-10806

TG-21006

1.0inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 8,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-21006

TG-11006

1.0inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 8,500 đ/Cái

Còn: 141 Cái

TG-11006

TG-12101BS

1.2inch common Anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 67 Cái

TG-12101BS

TG-12101AS

1.2inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 11,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-12101AS

TG-15102AX

1.5 inch Common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 14,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-15102AX

TG-15102BX

1.5 inch Common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 14,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-15102BX

TG-18102CX

1.8 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 17,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-18102CX

TG-18102DX

1.8 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 17,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-18102DX

TG-23101AX

2.3 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 25,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-23101AX

TG-23101BX

2.3 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 25,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-23101BX

TG-30101AS

3.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 44,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-30101AS

TG-30101BS

3.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 44,500 đ/Cái

Còn: 38 Cái

TG-30101BS

TG-40101AX

4.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 74,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-40101AX

TG-40101BX

4.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 74,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-40101BX

TG-50101AX

5.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 105,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TG-50101AX

TG-50101BX

5.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá: 105,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

TG-50101BX
Thegioiic-live-support