Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > LCDs / LEDs / Touch Panels > LEDs >

7-Segment LED Displays

7-Segment LED Displays (36)

List_product List_gallery

SP-10801

0.8inch, LED 7 đoạn, 3 chữ số, màu đỏ, Anode chung

Giá : 15,000 đ/Cái

Còn : 99 Cái

SP-10801

SP-20801

0.8inch, LED 7 đoạn, 3 chữ số, màu đỏ, Cathode chung

Giá : 16,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

SP-20801

SM-10563

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Anode chung

Giá : 3,200 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

SM-10563

SM-20563

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Cathode chung

Giá : 3,200 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

SM-20563

SM-10304

0.30 inch, 1 Digit,7-Segment, Common Anode

Giá : 5,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

SM-10304

SN-10281

0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode

Giá : 6,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

SN-10281

SN-20281

0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common cathode

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 224 Cái

SN-20281

SM-10361

0.36 inch, RED, 1 Digit, 7-Segment, Common Anode

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 674 Cái

SM-10361

SM-10561-Green

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu xanh lá, Anode chung

Giá : 7,000 đ/Cái

Còn : 936 Cái

SM-10561-Green

SM-10561-Red

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Anode chung

Giá : 2,600 đ/Cái

Còn : 9160 Cái

SM-10561-Red

SM-10561-Blue

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu xanh dương, Anode chung

Giá : 7,000 đ/Cái

Còn : 942 Cái

SM-10561-Blue

SM-10561-Yellow

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu vàng, Anode chung

Giá : 4,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

SM-10561-Yellow

SM-20561-Red

0.56inch, LED 7 đoạn, 1 chữ số, màu đỏ, Cathode chung

Giá : 2,600 đ/Cái

Còn : 175 Cái

SM-20561-Red

SN-50561

0.56 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode

Giá : 5,000 đ/Cái

Còn : 814 Cái

SN-50561

TG-20561

0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Cathode LED

Giá : 7,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-20561

TG-10561

0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LED

Giá : 7,500 đ/Cái

Còn : 472 Cái

TG-10561

LED đồng hồ 5461BS

0.56inch, LED 7 đoạn hiển thị dạng đồng hồ. Màu đỏ, Anode chung

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 183 Cái

LED đồng hồ 5461BS

SR-10561

0.56 inch, 4 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LEDs

Giá : 8,500 đ/Cái

Còn : 469 Cái

SR-10561

TG-20806

0.8inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 6,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-20806

TG-10806

0.8inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 6,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-10806

TG-21006

1.0inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 8,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-21006

TG-11006

1.0inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 8,500 đ/Cái

Còn : 150 Cái

TG-11006

TG-12101BS

1.2inch common Anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 95 Cái

TG-12101BS

TG-12101AS

1.2inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 97 Cái

TG-12101AS

TG-15102AX

1.5 inch Common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 14,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-15102AX

TG-15102BX

1.5 inch Common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 14,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-15102BX

TG-18102CX

1.8 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 17,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-18102CX

TG-18102DX

1.8 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 17,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-18102DX

TG-23101AX

2.3 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 25,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-23101AX

TG-23101BX

2.3 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 25,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-23101BX

TG-30101AS

3.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 44,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-30101AS

TG-30101BS

3.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 44,500 đ/Cái

Còn : 38 Cái

TG-30101BS

TG-40101AX

4.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 74,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-40101AX

TG-40101BX

4.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 74,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-40101BX

TG-50101AX

5.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 105,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

TG-50101AX

TG-50101BX

5.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED

Giá : 105,000 đ/Cái

Còn : 41 Cái

TG-50101BX
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support