Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

5W Wirewound Resistors (23)

List_product List_gallery

0.5 Ohm 5W

0.5 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 179 Cái

0.5 Ohm 5W

2.2 Ohm 5W

2.2 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 416 Cái

2.2 Ohm 5W

2.7 Ohm 5W

2.7ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 398 Cái

2.7 Ohm 5W

3.3 Ohm 5W

3.3 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 446 Cái

3.3 Ohm 5W

4.7 Ohm 5W

4.7 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

4.7 Ohm 5W

5.6 Ohm 5W

5.6 ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 494 Cái

5.6 Ohm 5W

6.8 Ohm 5W

6.8 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 495 Cái

6.8 Ohm 5W

10 Ohm 5W

10 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 42 Cái

10 Ohm 5W

15 Ohm 5W

15 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 463 Cái

15 Ohm 5W

22 Ohm 5W

22 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 427 Cái

22 Ohm 5W

33 Ohm 5W

33 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 489 Cái

33 Ohm 5W

47 Ohm 5W

47 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 440 Cái

47 Ohm 5W

56 Ohm 5W

56 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

56 Ohm 5W

68 Ohm 5W

68 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

68 Ohm 5W

100 Ohm 5W

100 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 444 Cái

100 Ohm 5W

120 Ohm 5W

120 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 480 Cái

120 Ohm 5W

150 Ohm 5W

150 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

150 Ohm 5W

220 Ohm 5W

220 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 462 Cái

220 Ohm 5W

330 Ohm 5W

330 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 457 Cái

330 Ohm 5W

470 Ohm 5W

470 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 496 Cái

470 Ohm 5W

560 Ohm 5W

560 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

560 Ohm 5W

680 Ohm 5W

680 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 490 Cái

680 Ohm 5W

1K Ohm 5W

1000 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 488 Cái

1K Ohm 5W
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support