Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

5W Wirewound resistors (21)

List_product List_gallery

R1001R5W

1000ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R1001R5W

R6800R5W

680ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R6800R5W

R5600R5W

560ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R5600R5W

R4700R5W

470ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R4700R5W

R3300R5W

330ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R3300R5W

R2200R5W

220ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R2200R5W

R1500R5W

150ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R1500R5W

R1200R5W

120ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R1200R5W

R1000R5W

100ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 490 Cái

R1000R5W

R0680R5W

68ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0680R5W

R0560R5W

56ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0560R5W

R0470R5W

47ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0470R5W

R0330R5W

33ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0330R5W

R0220R5W

22ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

R0220R5W

R0150R5W

15ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0150R5W

R0100R5W

10ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 90 Cái

R0100R5W

R0068R5W

6.8ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0068R5W

R0033R5W

3.3ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 490 Cái

R0033R5W

R0022R5W

2.2ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0022R5W

R0056R5W

5.6ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

R0056R5W

R0027R5W

2.7ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 400 Cái

R0027R5W
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support