Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

5D28 SMD Inductors (15)

List_product List_gallery

5D28-3R3

3.3UH, 3.7A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

5D28-3R3

5D28-1R0

1UH, 3.7A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

5D28-1R0

5D28-1R5

1.5UH, 3.5A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

5D28-1R5

5D28-4R7

4.7UH, 2.0A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 974 Cái

5D28-4R7

5D28-6R8

6.8UH, 1.8A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 455 Cái

5D28-6R8

5D28-100

10UH, 1.3A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 4007 Cái

5D28-100

5D28-120

12UH, 1.2A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 200 Cái

5D28-120

5D28-150

15UH, 1.1A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 454 Cái

5D28-150

5D28-270

27UH, 0.85A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 200 Cái

5D28-270

5D28-680

68UH, 0.52A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 2375 Cái

5D28-680

5D28-101

100UH, 0.42A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 4372 Cái

5D28-101

5D28-151

150UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 200 Cái

5D28-151

5D28-221

220UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 4354 Cái

5D28-221

5D28-331

330UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 478 Cái

5D28-331

5D28-471

470UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 490 Cái

5D28-471
Thegioiic-live-support