Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

5D28 SMD Inductors (14)

List_product List_gallery

5D28-1uH

1UH, 3.7A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

5D28-1uH

5D28-1.5uH

1.5UH, 3.5A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

5D28-1.5uH

5D28-4.7uH

4.7UH, 2.0A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 982 Cái

5D28-4.7uH

5D28-6.8uH

6.8UH, 1.8A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 475 Cái

5D28-6.8uH

5D28-10uH

10UH, 1.3A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 2017 Cái

5D28-10uH

5D28-12uH

12UH, 1.2A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 200 Cái

5D28-12uH

5D28-15uH

15UH, 1.1A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 464 Cái

5D28-15uH

5D28-27uH

27UH, 0.85A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 200 Cái

5D28-27uH

5D28-68uH

68UH, 0.52A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 2385 Cái

5D28-68uH

5D28-100uH

100UH, 0.42A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 2372 Cái

5D28-100uH

5D28-150uH

150UH, 0.35A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 200 Cái

5D28-150uH

5D28-220uH

220UH, 0.35A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 2359 Cái

5D28-220uH

5D28-330uH

330UH, 0.35A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 492 Cái

5D28-330uH

5D28-470uH

470UH, 0.35A, SMD 5.7 x 5.7 x 3.0MM Inductor

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 490 Cái

5D28-470uH
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support