Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

5026 Power Inductors (4)

List_product List_gallery

5026-330UH

Size 12.7MM*7.7MM*6.35MM, 330UH, 3A, D=13MM, Thickness: 5MM, Wire: 0.5MM

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 419 Cái

5026-330UH

5026-220UH

Size 12.7MM*7.7MM*6.35MM, 220UH, 3A, D=13MM, Thickness: 5MM, Wire: 0.5MM

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 480 Cái

5026-220UH

5026-47UH

Size 12.7MM*7.7MM*6.35MM, 47UH, 3A, D=13MM, Thickness: 5MM, Wire: 0.5MM

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 462 Cái

5026-47UH

5026-100UH

Size 12.7MM*7.7MM*6.35MM, 100UH, 3A, D=13MM, Thickness: 5MM, Wire: 0.5MM

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 361 Cái

5026-100UH
Thegioiic-live-support