Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
0 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái
Mạch FLORA LED Wearable Electronic V3
Mạch led có thể đeo, đường kính: 44mm
348,000 đ/Cái
Mạch Cảm Biến For MicroBit
Nguồn: 3VDC, tương thích microbit
596,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ For MicroBit
Nguồn: 4.5-6VDC, dòng điều khiển động cơ: 5mA, size: 67x61mm
314,000 đ/Cái
Breakout Board For MicroBit
Nguồn 3V, tương thích với board Micro:bit, size: 60x40mm
142,000 đ/Cái
Mạch Ổn Áp 3 Ngõ Ra
Vào: 6-12VDC, ra: 3.3V 5V 800mA(dòng tải<800mA) 12V(đầu vào 12V), size: 4.5x4.5cm
24,000 đ/Cái
Mạch Cảm Biến Siêu Âm V2.0
Nguồn: 5VDC, khoảng cách phát hiện: 2-500cm, độ chính xác: 3mm
86,000 đ/Cái

5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (36)

List product List gallery

8P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 5.08

7P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 5.08

6P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 5.08

5P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 5.08

4P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 5.08

3P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 5.08

2P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 5.08

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08

2P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 5.08

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 12P-5.08-TB1-L, 12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

13,500 đ/Cái

Còn: 140 Cái

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 2P-5.81-TB1-V, 2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 5828 Cái

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 3P-5.08-TB1-V, 3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 2787 Cái

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 4P-5.08-TB1-V, 4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

5,500 đ/Cái

Còn: 2506 Cái

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 5P-5.08-TB1-V, 5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 2045 Cái

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 6P-5.08-TB1-V, 6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 1226 Cái

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 7P-5.08-TB1-V, 7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1408 Cái

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 8P-5.08-TB1-V, 8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 5036 Cái

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 9P-5.08-TB1-V, 9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1268 Cái

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 10P-5.08-TB1-V, 10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

12,500 đ/Cái

Còn: 1098 Cái

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 12P-5.08-TB1-V, 12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

13,500 đ/Cái

Còn: 445 Cái

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 2P-5.08-TB1-L, 2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 1433 Cái

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 3P-5.08-TB1-L, 3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 1688 Cái

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 4P-5.08-TB1-L, 4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

5,500 đ/Cái

Còn: 1971 Cái

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 5P-5.08-TB1-L, 5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 1342 Cái

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 6P-5.08-TB1-L, 6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 1788 Cái

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 7P-5.08-TB1-L, 7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1661 Cái

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 8P-5.08-TB1-L, 8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 1790 Cái

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 10P-5.08-TB1-L, 10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

12,500 đ/Cái

Còn: 582 Cái

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 9P-5.08-TB1-L, 9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1346 Cái

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 18Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 18P-5.08-TB1-L, 18pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

22,000 đ/Cái

Còn: 376 Cái

Terminal Block 18Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 20Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 20P-5.08-TB1-L, 20pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

23,500 đ/Cái

Còn: 536 Cái

Terminal Block 20Pin 5.08 Chân Cong
Thegioiic live support