Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Cảm Biến 4 In 1 Raspberry Arduino
Mạch cảm biến: Nhiệt độ, Độ cao, Áp suất, Ánh sáng, Hỗ trợ: Raspberry Pi B+, Arduino
0 đ/Cái
Mạch Shield IO Cảm Biến Raspberry B+
Hỗ trợ: Raspberry B+, Ra: 5V 0.5A, Giao tiếp SPI UART
275,000 đ/Cái
Nano To UNO Shield Adapter Board
Nguồn vào: 7-12VDC, Dòng làm việc: 0.5A, Kích thước: 9.5 cm x 5.3 cm x 1.3 cm
103,000 đ/Cái
MJD122T4G
TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
3,000 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mạch Ổn Áp 5V
Vào: 9-15VDC, Ra: 5V 5A, Công suất: 25W
137,000 đ/Cái
Mạch Phát Nhạc Qua Bluetooth 4.1
Nguồn: 3.7-5VDC, Công suất: 3W, Kích thước: 45x41mm
100,000 đ/Cái
Máy Đo Nhiệt Độ
Điện áp: 220VAC, Nhiệt độ đo: -50~110 độ C
95,000 đ/Cái
Mạch Thu Phát RF Zigbee UART CC2530+PA V2
Điện áp: 2.8-3.5VDC, Tần số: 2.4GHz, Khoảng cách truyền: 1000m
288,000 đ/Cái

5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (22)

List product List gallery

12P-5.08-TB1-L

10Pin, 5.08mm, 300V 10A Right Angle pluggable terminal Block

13,500 đ/Cái

Còn: 200 Cái

12P-5.08-TB1-L

2P-5.08-TB1-V

2 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

3,000 đ/Cái

Còn: 5112 Cái

2P-5.08-TB1-V

3P-5.08-TB1-V

3 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

4,000 đ/Cái

Còn: 1916 Cái

3P-5.08-TB1-V

4P-5.08-TB1-V

4 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

5,500 đ/Cái

Còn: 1604 Cái

4P-5.08-TB1-V

5P-5.08-TB1-V

5 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

6,500 đ/Cái

Còn: 1130 Cái

5P-5.08-TB1-V

6P-5.08-TB1-V

6 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

7,500 đ/Cái

Còn: 1272 Cái

6P-5.08-TB1-V

7P-5.08-TB1-V

7 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

8,500 đ/Cái

Còn: 1013 Cái

7P-5.08-TB1-V

8P-5.08-TB1-V

8 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

9,500 đ/Cái

Còn: 3541 Cái

8P-5.08-TB1-V

9P-5.08-TB1-V

9 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

10,500 đ/Cái

Còn: 811 Cái

9P-5.08-TB1-V

10P-5.08-TB1-V

10 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

12,500 đ/Cái

Còn: 670 Cái

10P-5.08-TB1-V

12P-5.08-TB1-V

12 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

13,500 đ/Cái

Còn: 477 Cái

12P-5.08-TB1-V

2P-5.08-TB1-L

2 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

3,000 đ/Cái

Còn: 1753 Cái

2P-5.08-TB1-L

3P-5.08-TB1-L

3 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

4,000 đ/Cái

Còn: 996 Cái

3P-5.08-TB1-L

4P-5.08-TB1-L

4 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

5,500 đ/Cái

Còn: 1205 Cái

4P-5.08-TB1-L

5P-5.08-TB1-L

5 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

6,500 đ/Cái

Còn: 612 Cái

5P-5.08-TB1-L

6P-5.08-TB1-L

6 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

7,500 đ/Cái

Còn: 908 Cái

6P-5.08-TB1-L

7P-5.08-TB1-L

7 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

8,500 đ/Cái

Còn: 1783 Cái

7P-5.08-TB1-L

8P-5.08-TB1-L

8 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

9,500 đ/Cái

Còn: 839 Cái

8P-5.08-TB1-L

10P-5.08-TB1-L

10 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

12,500 đ/Cái

Còn: 95 Cái

10P-5.08-TB1-L

9P-5.08-TB1-L

9 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

10,500 đ/Cái

Còn: 873 Cái

9P-5.08-TB1-L

18P-5.08-TB1-L

18 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

22,000 đ/Cái

Còn: 446 Cái

18P-5.08-TB1-L

20P-5.08-TB1-L

20 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

23,500 đ/Cái

Còn: 556 Cái

20P-5.08-TB1-L
Thegioiic live support