Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (22)

List product List gallery

12P-5.08-TB1-L

10Pin, 5.08mm, 300V 10A Right Angle pluggable terminal Block

13,500 đ/Cái

Hết hàng

12P-5.08-TB1-L

2P-5.08-TB1-V

2 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

3,000 đ/Cái

Còn: 4160 Cái

2P-5.08-TB1-V

3P-5.08-TB1-V

3 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

4,000 đ/Cái

Còn: 917 Cái

3P-5.08-TB1-V

4P-5.08-TB1-V

4 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

5,500 đ/Cái

Còn: 758 Cái

4P-5.08-TB1-V

5P-5.08-TB1-V

5 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

6,500 đ/Cái

Còn: 1072 Cái

5P-5.08-TB1-V

6P-5.08-TB1-V

6 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

7,500 đ/Cái

Còn: 894 Cái

6P-5.08-TB1-V

7P-5.08-TB1-V

7 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

8,500 đ/Cái

Còn: 923 Cái

7P-5.08-TB1-V

8P-5.08-TB1-V

8 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

9,500 đ/Cái

Còn: 2550 Cái

8P-5.08-TB1-V

9P-5.08-TB1-V

9 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

10,500 đ/Cái

Còn: 769 Cái

9P-5.08-TB1-V

10P-5.08-TB1-V

10 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

12,500 đ/Cái

Còn: 601 Cái

10P-5.08-TB1-V

12P-5.08-TB1-V

12 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

13,500 đ/Cái

Còn: 473 Cái

12P-5.08-TB1-V

2P-5.08-TB1-L

2 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

3,000 đ/Cái

Còn: 2421 Cái

2P-5.08-TB1-L

3P-5.08-TB1-L

3 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

4,000 đ/Cái

Còn: 207 Cái

3P-5.08-TB1-L

4P-5.08-TB1-L

4 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

5,500 đ/Cái

Còn: 1059 Cái

4P-5.08-TB1-L

5P-5.08-TB1-L

5 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

6,500 đ/Cái

Còn: 563 Cái

5P-5.08-TB1-L

6P-5.08-TB1-L

6 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

7,500 đ/Cái

Còn: 434 Cái

6P-5.08-TB1-L

7P-5.08-TB1-L

7 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

8,500 đ/Cái

Còn: 1693 Cái

7P-5.08-TB1-L

8P-5.08-TB1-L

8 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

9,500 đ/Cái

Còn: 872 Cái

8P-5.08-TB1-L

10P-5.08-TB1-L

10 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

12,500 đ/Cái

Còn: 110 Cái

10P-5.08-TB1-L

9P-5.08-TB1-L

9 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

10,500 đ/Cái

Còn: 851 Cái

9P-5.08-TB1-L

18P-5.08-TB1-L

18 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

22,000 đ/Cái

Còn: 489 Cái

18P-5.08-TB1-L

20P-5.08-TB1-L

20 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

23,500 đ/Cái

Còn: 536 Cái

20P-5.08-TB1-L
Thegioiic live support