Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

5.08mm Plug-in Terminal Blocks (22)

List_product List_gallery

12P-5.08-TB1-L

10Pin, 5.08mm, 300V 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 13,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

12P-5.08-TB1-L

2P-5.08-TB1-V

2 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 877 Cái

2P-5.08-TB1-V

3P-5.08-TB1-V

3 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

3P-5.08-TB1-V

4P-5.08-TB1-V

4 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 1013 Cái

4P-5.08-TB1-V

5P-5.08-TB1-V

5 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 1144 Cái

5P-5.08-TB1-V

6P-5.08-TB1-V

6 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 1064 Cái

6P-5.08-TB1-V

7P-5.08-TB1-V

7 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 934 Cái

7P-5.08-TB1-V

8P-5.08-TB1-V

8 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 1594 Cái

8P-5.08-TB1-V

9P-5.08-TB1-V

9 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 769 Cái

9P-5.08-TB1-V

10P-5.08-TB1-V

10 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 617 Cái

10P-5.08-TB1-V

12P-5.08-TB1-V

12 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 12,000 đ/Cái

Còn: 478 Cái

12P-5.08-TB1-V

2P-5.08-TB1-L

2 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1322 Cái

2P-5.08-TB1-L

3P-5.08-TB1-L

3 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 763 Cái

3P-5.08-TB1-L

4P-5.08-TB1-L

4 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 1067 Cái

4P-5.08-TB1-L

5P-5.08-TB1-L

5 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 2129 Cái

5P-5.08-TB1-L

6P-5.08-TB1-L

6 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 541 Cái

6P-5.08-TB1-L

7P-5.08-TB1-L

7 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 1697 Cái

7P-5.08-TB1-L

8P-5.08-TB1-L

8 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 976 Cái

8P-5.08-TB1-L

10P-5.08-TB1-L

10 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 423 Cái

10P-5.08-TB1-L

9P-5.08-TB1-L

9 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 992 Cái

9P-5.08-TB1-L

18P-5.08-TB1-L

18 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 22,000 đ/Cái

Còn: 548 Cái

18P-5.08-TB1-L

20P-5.08-TB1-L

20 pins, 5.08MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá: 23,500 đ/Cái

Còn: 536 Cái

20P-5.08-TB1-L
Thegioiic-live-support