Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

5.08mm Plug-in Teminal Block (21)

List_product List_gallery

2P-5.08 Pluggable Terminal Block

2 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 1097 Cái

2P-5.08 Pluggable Terminal Block

3P-5.08 Pluggable Terminal Block

3 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 1209 Cái

3P-5.08 Pluggable Terminal Block

4P-5.08 Pluggable Terminal Block

4 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 5,000 đ/Cái

Còn : 1148 Cái

4P-5.08 Pluggable Terminal Block

5P-5.08 Pluggable Terminal Block

5 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 6,500 đ/Cái

Còn : 1174 Cái

5P-5.08 Pluggable Terminal Block

6P-5.08 Pluggable Terminal Block

6 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 7,500 đ/Cái

Còn : 682 Cái

6P-5.08 Pluggable Terminal Block

7P-5.08 Pluggable Terminal Block

7 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 8,500 đ/Cái

Còn : 700 Cái

7P-5.08 Pluggable Terminal Block

8P-5.08 Pluggable Terminal Block

8 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 833 Cái

8P-5.08 Pluggable Terminal Block

9P-5.08 Pluggable Terminal Block

9 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 748 Cái

9P-5.08 Pluggable Terminal Block

10P-5.08 Pluggable Terminal Block

10 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 559 Cái

10P-5.08 Pluggable Terminal Block

12P-5.08 Pluggable Terminal Block

12 pins, 5.08MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 12,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

12P-5.08 Pluggable Terminal Block

2P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 1192 Cái

2P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

3P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 989 Cái

3P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

4P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 5,000 đ/Cái

Còn : 948 Cái

4P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

5P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 1230 Cái

5P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

6P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 7,500 đ/Cái

Còn : 675 Cái

6P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

7P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 8,500 đ/Cái

Còn : 700 Cái

7P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

8P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 755 Cái

8P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

9P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 9,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

9P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

10P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 879 Cái

10P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

18P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

18 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 19,000 đ/Cái

Còn : 95 Cái

18P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

20P-5.08-RA Pluggable Terminal Block

20 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 22,000 đ/Cái

Còn : 131 Cái

20P-5.08-RA Pluggable Terminal Block
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support