Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

5.08mm Plug-in Teminal Block (20)

List_product List_gallery

7-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 8,500 đ/Cái

Còn : 200 Cái

7-Pin Plug-in Terminal Block

20-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Plug-in Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 22,000 đ/Cái

Còn : 131 Cái

20-Pin R/A Plug-in Terminal Block

18-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Plug-in Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 19,000 đ/Cái

Còn : 95 Cái

18-Pin R/A Plug-in Terminal Block

9-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 248 Cái

9-Pin Plug-in Terminal Block

7-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 8,500 đ/Cái

Còn : 273 Cái

7-Pin Plug-in Terminal Block

12-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 12,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

12-Pin Plug-in Terminal Block

10-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 587 Cái

10-Pin Plug-in Terminal Block

8-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 373 Cái

8-Pin Plug-in Terminal Block

6-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 7,500 đ/Cái

Còn : 213 Cái

6-Pin Plug-in Terminal Block

5-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 6,500 đ/Cái

Còn : 175 Cái

5-Pin Plug-in Terminal Block

4-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 5,000 đ/Cái

Còn : 188 Cái

4-Pin Plug-in Terminal Block

3-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 709 Cái

3-Pin Plug-in Terminal Block

2-Pin Plug-in Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 121 Cái

2-Pin Plug-in Terminal Block

10-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Screw Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 432 Cái

10-Pin R/A Plug-in Terminal Block

8-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Screw Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 275 Cái

8-Pin R/A Plug-in Terminal Block

6-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Screw Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 7,500 đ/Cái

Còn : 725 Cái

6-Pin R/A Plug-in Terminal Block

5-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Screw Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 1235 Cái

5-Pin R/A Plug-in Terminal Block

4-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Screw Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 5,000 đ/Cái

Còn : 501 Cái

4-Pin R/A Plug-in Terminal Block

3-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Screw Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 29 Cái

3-Pin R/A Plug-in Terminal Block

2-Pin R/A Plug-in Terminal Block

Right Angle Screw Terminal Block, 300V; Current: 10A; 5.08mm pitch

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 410 Cái

2-Pin R/A Plug-in Terminal Block
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support